ZDRAVSTVENA ISPRAVNOST PROIZVODA: federalni sanitarni inspektori u oktobru zabranili uvoz tri pošiljke

Federalni sanitarni inspektori na mjestu carinjenja (MC) Rajlovac su u toku oktobra 2021. godine, zbog neispunjavanja uvjeta o minimalno dozvoljenim koncentracijama sastojaka ili neposjedovanja odobrenja nadležnog organa, zabranili uvoz jedne pošiljke životnih namirnica i dvije pošiljke otrova.

Naime, zbog smanjene količine elementarnog joda utvrđene laboratorijskom analizom po zahtjevu postupajućeg inspektora, zabranjen je uvoz pošiljke morske i himalajske soli porijeklom iz Turske. S obzirom da koncentracije joda i natrijum hlorida u suhoj tvari u ispitanom uzorku nisu odgovarale minimalnim koncentracijama propisanim Pravilnikom o soli za prehranu ljudi (“Službeni glasnik BiH”, broj: 39/09 i 30/12), postupajući sanitarni inspektor je naložio uništenje pošiljke.

Prilikom službene kontrole pošiljki otrovnih materija pod režimom dozvola od nadležnih institucija, zbog neposjedovanja odobrenja za uvoz od nadležnog ministarstva, nije odobren uvoz pošiljke profesionalne tečnosti za dimne mašine porijeklom iz Srbije i pošiljke acetona za kozmetičku upotrebu porijekom iz Njemačke. S obzirom da pri uvozu nisu ispoštovane odredbe člana 39. Zakona o prometu otrova (“Službeni list RBiH”, broj: 2/92 i 13/94), uvoz pošiljki je zabranjen i naloženo je njihovo vraćanje pošiljaocima.

Inače, federalni sanitarni inspektori na graničnim prijelazima i carinskim ispostavama su u okviru kontrole zdravstvene ispravnosti proizvoda pri uvozu u toku oktobra 2021. godine izvršili ukupno 4.971 službene kontrole, od kojih se 2.596 odnosi na pošiljke životnih namirnica, 2.294 na predmete opće upotrebe, 81 na pošiljke otrova i 16 na pošiljke humanitarne pomoći.

U kontrolama je zatraženo 256 laboratorijskih analiza uzoraka pošiljki pri uvozu. Prema do sad dostavljenim rezultatima za 164 analize, samo jedan uzorak ne ispunjava uvjete za odobrenje uvoza i stavljanja proizvoda u promet na tržištu u BiH.

U pregledima je naplaćeno ukupno 147.288,00KM na ime naknada, te 99.020,00KM na ime taksi.

– KRAJ –

 

Sektor granične inspekcije FUZIP obavlja poslove službene kontrole zdravstvene ispravnosti i higijene hrane pri uvozu, službene kontrole zdravstvene ispravnosti materijala u dodiru sa hranom pri uvozu, uzimanja uzoraka i analiza po službenoj dužnosti, kontrole kakvoće kod uvoza proizvoda sukladno posebnim propisima kojima se uređuje kakvoća, pregledanja deklaracije, dokumentacije i službenih evidencija, službene kontrole pošiljki otrovnih materija pod režimom dozvola od nadležnih institucija, nadzora nad putnicima, njihovim stvarima i sredstvima u međunarodnom saobraćaju, fitosanitarnog nadzora roba i reguliranih objekata, FFS-a, mineralnih đubriva ISPM 15 u prekograničnom prometu, poslove vezne za unos, suzbijanje i otklanjanje zaraznih bolesti i štetočina poljoprivrednog bilja, unos, proizvodnju i upotrebu, sjemena i sadnog materijala poljoprivrednog bilja i promet istim, fitosanitarni nadzor reguliranih objekata u smislu zaštite bilja od bolesti i štetočina, registracije i prometa zaštitnih sredstava za primjenu u poljoprivredi, poljoprivrednih apoteka i prodavnica na veliko i malo, subjekata sa ovlaštenjima u skladu ISPM 15 u unutrašnjosti, sigurnost hrane i GMO organizme (u domenu sjemena i sadnog materijala) u prekograničnom prometu i unutrašnjosti, te obavlja i druge inspekcijske poslove određene zakonom.

U okviru sektora, kontrole provode federalni sanitarni, fitosanitarni i tržišno-turističko-ugostiteljski inspektori raspoređeni na graničnim prijelazima (GP) Izačić, Gorica, Kamensko, Bijača, Bosanski Šamac, Orašje i Aerodrom Sarajevo te na mjestima carinjenja (MC) Rajlovac-Sarajevo, Rodoč-Mostar, Tuzla i Zenica.