Zabranjen uvoz u FBiH pošiljke vrijednosti blizu 10.000,00KM

Dana 28.07.2018. godine, na GP/MC Aerodrom Sarajevo, federalna sanitarna inspektorica je zabranila uvoz pošiljke predmeta opšte upotrebe “ELLIT COSMETICS Hair Colour Restoring Cream” pak 100 ml, u količini od 260,00 kg, porijeklom iz Kine, ukupne vrijednosti 5.638,00 US$, jer ista nije imala potpunu deklaraciju iz koje bi se mogao utvrditi tačan naziv proizvoda te ostali bitni podaci o pošiljci.

Nakon laboratorijske provjere zdravstvene ispravnosti navedenog proizvoda utvrđena je nadozvoljena količina sadržaja teškog metala-olova, te se isti smatra zdravstveno neispravnim u skladu sa članom 5. stav 2. Zakon o zdravstvenoj ispravnosti životnih namirnica i predmeta opšte upotrebe (“Sl.list R BiH”, broj: 2/92 i 13/94).  

Zbog navedenih razloga, a u skladu sa Zakonom pošiljka će biti vraćena pošiljaocu odnosno naređuje se uništenje zdravstveno neispravnih predmeta opšte upotrebe koji se uvozi ako se ne mogu vratiti pošiljaocu.