Zabranjen uvoz pošiljke sadnog materijala

Dana 19.2.2020. godine, granična fitosanitarna inspekcija Federalne uprave za inspekcijske poslove na graničnom prelazu (GP) Bijača je u postupku obavezne zdravstvene kontrole pri uvozu pošiljke sadnog materijala porijeklom iz Republike Hrvatske u skladu s odredbama Zakona o zaštiti zdravlja bilja („Službeni glasnik BiH“, broj: 23/03), i Zakona o sjemenu i sadnom materijalu („Službeni glasnik BiH“, broj: 03/05), utvrdila da pošiljku ne prati obavezan fitosanitarni certifikat zemlje izvoznice propisan Zakonom o zaštiti zdravlja bilja.

Shodno tome, uvoz kontrolisane pošiljke sadnog materijala u količini od 850 kg je zabranjen i naređeno je vraćanje iste pošiljaocu.