Visoka delegacija predstavnika Glavnog državnog inspektorata i Agencije za informatičko društvo Republike Albanije u posjeti Federalnoj upravi za inspekcijske poslove

Visoka delegacija Republike Albanije u narednim danima posjetit će Federalnu upravu za inspekcijske poslove sa ciljem ostvarivanja regionalne saradnje i usvajanja potrebnih znanja u vezi sa radom inspekcijskih organa u FBiH. Uz Glavnu državnu inspektoricu delegaciju čine najviši predstavnici Glavnog državnog inspektorata i Agencije za informatičko društvo Republike Albanije, a posjeta će trajati tri dana i to u periodu od 28. – 30.03.2012.godine. Predstavnici Federalne uprave za inspekcijske poslove imat će čast delegaciji predočiti metodologiju i sistem rada inspekcija u FBiH sa osvrtom na sve značajne projekte i reforme koje su realizovane u proteklom petogodišnjem periodu. Tom prilikom delegaciji Republike Albanije bit će predočena najznačajnija problematika u vezi s a unapređenjem rada inspekcijskih organa kao što je organizovanje rada inspekcija i implementacija elektronskog načina rada u funkcionisanju inspekcijskih organa kroz projekat “E – inspekcije” koji je već više od godinu dana razvijen u radu Federalne i Kantonalnih uprava za inspekcijkse poslove. Federalnoj upravi za inspekcijske poslove ovom posjetom ukazana je velika čast jer je jedna od zemalja iz okruženja zainteresovana za način organizovanja inspekcijskih organa u našoj zemlji kako bi isti ili sličan princip mogli primjeniti kod sebe.
Ovim putem pozivamo medije informisanja da svojim prisustvom poprate ovaj važan događaj, a predviđeni termin za prisustvo medija je u srijedu 28.03.2012.godine od 09,00 – 10,00 sati, u prostorijama Federalne uprave za inspekcijske poslove u ul. Fehima ef.Čurčića 6. u Sarajevu.