Održana edukacija tržišnih inspektora iz oblasti zaštite autorskih prava korištenja kompjuterskih programa

Federalna uprava za inspekcijske poslove je uz podršku BSA – Business softvare alliance organizovala dvodnevnu edukaciju za sve federalne i kantonalne tržišne  inspektore u Federaciji Bosne i Hercegovine iz oblasti zaštite autorskih prava korištenja kompjuterskih programa. Edukacija je održana 06. i 07. marta 2012.godine u hotelu “Pahuljica” na planini Vlašić a teme koje su obrađene tokom edukacije odnosile su se na inspekcijski pregled i dokumentiranje softvera instaliranog na računarima u cilju zaštite autorskih prava, te prepoznavanje nelicenciranih kompjuterskih programa korištenjem specijalziranih USB – stickova na kojima se nalaze aplikacije za detekciju svih instaliranih softvera na računaru koji je predmet inspekcijske kontrole. Obzirom da se u Federaciji BiH po prvi put provodi inspekcijski nadzor u ovoj oblasti, svrha održavanja edukacije jeste omogućavanje sticanja novih znanja inspektorima u vezi sa vršenjem inspekcijskog nadzora kako bi se pojasnile odredbe Zakona o autorskom i drugim srodnim pravima u oblasti kompjuterskih programa te omogućila efikasna primjena navedenih odredaba prilikom vršenja inspekcijskog nadzora u praksi.