U periodu od 18.04. do 24.04.2017. godine, federalni inspektori izdali 32 rješenja o privremenoj zabrani rada

 

 

 

 

U nastavku pojačanih inspekcijskih nadzora na teritoriji Federacije BiH, federalni inspektori su, u periodu 18.04. do 24.04.2017. godine, ostvarili sljedeće rezultate:

 • izvršena su 324 inspekcijska nadzora i 5 kontrolnih nadzora;
 • sačinjena su 324 zapisnika;
 • izdata su 192 prekršajna naloga u ukupnom iznosu od 328.030,00 KM;
 • naplaćen je iznos od ukupno 56.089,00 KM na ime naknada za vode, šume, ceste i zrak;
 • izrečeno je ukupno 69 upravnih mjera;
 • izrečene su 32 mjere privremene zabrane rada;
 • od 124 kontrolisana privredna subjekta u pogledu primjene Zakona o fiskalnim sistemima, konstatovano je da svi subjekti nadzora posjeduju fiskalni uređaj;
 • 17 subjekata nadzora nije izdavalo fiskalne račune za prodate robe i izvršene usluge;
 • od 289 kontrolisanih radnika, zatečena su 4 radnika „nacrno“.

 

Podsjećamo, akcenat pojačanih inspekcijskih aktivnosti je na borbi protiv sive ekonomije, a inspekcijski nadzori se vrše u oblastima trgovine, turizma, rada, poljoprivrede, zdravstva, urbanizma i ekologije, saobraćaja, šumarstva, voda, verterinarstva, rudarstva, te termo i elektroenergetike. Aktivnosti se vrše putem zajedničkih multidisciplinarnih timova, u saradnji s kantonalnim tržišnim i inspektorima rada.

Zbirni rezultati od početka vršenja pojačanih inspekcijskih nadzora – od 20.03.2017. do 24.04.2017. godine, su sljedeći:

 • izvršena su 1872 inspekcijska nadzora i 64 kontrolna nadzora;
 • sačinjena su 1872 zapisnika;
 • izdato je 1110 prekršajnih naloga u ukupnom iznosu od 1.491.480,00 KM;
 • naplaćen je iznos od ukupno 167.033,94 KM na ime naknada za vode, šume, ceste i zrak;
 • izrečene su ukupno 242 upravne mjere;
 • izrečene su 52 mjere privremene zabrane rada;
 • od 540 kontrolisanih privrednih subjekata u pogledu primjene Zakona o fiskalnim sistemima, konstatovano je da svi subjekti nadzora posjeduju fiskalni uređaj;
 • 97 subjekata nadzora nije izdavalo fiskalne račune za prodate robe i izvršene usluge;
 • od 1974 kontrolisana radnika, zatečena su 83 radnika „nacrno“.

 

Koristimo priliku da ponovo pozovemo sve privredne subjekte nadzora u Federaciji BiH da preispitaju svoje poslovanje i blagovremeno ga uvedu u zakonske okvire, a kako ne bi bili predmet represivnih inspekcijskih mjera, odnosno finansijskog sankcionisanja. Također, napominjemo da će pojačane inspekcijske aktivnosti biti nastavljene u kontinuitetu.