U periodu od 03. do 17.04.2017. godine, federalni inspektori izvršili 508 kontrola i izdali 340 prekršajnih naloga u iznosu od 421.010,00 KM

 

 

 

 

U nastavku pojačanih inspekcijskih nadzora na teritoriji Federacije BiH, federalni inspektori su, u periodu 03.04. do 17.04.2017. godine, ostvarili sljedeće rezultate:

 • izvršeno je 508 inspekcijskih nadzora i 13 kontrolnih nadzora;
 • sačinjeno je 508 zapisnika;
 • izdato je 340 prekršajnih naloga u ukupnom iznosu od 421.010,00 KM;
 • naplaćen je iznos od ukupno 32.043,00 KM na ime naknada za vode, šume, ceste i zrak;
 • izrečeno je ukupno 69 upravnih mjera;
 • izrečeno je 5 mjera privremene zabrane rada;
 • od 131 kontrolisanog privrednog subjekta u pogledu primjene Zakona o fiskalnim sistemima, konstatovano je da svi subjekti nadzora posjeduju fiskalni uređaj;
 • 25 subjekata nadzora nisu izdavali fiskalne račune za prodate robe i izvršene usluge;
 • od 711 kontrolisanih radnika, zatečeno je 28 radnika „nacrno“.

 

Podsjećamo, akcenat pojačanih inspekcijskih aktivnosti je na borbi protiv sive ekonomije, a inspekcijski nadzori se vrše u oblastima trgovine, turizma, rada, poljoprivrede, zdravstva, urbanizma i ekologije, saobraćaja, šumarstva, voda, verterinarstva, rudarstva, te termo i elektroenergetike. Aktivnosti se vrše putem zajedničkih multidisciplinarnih timova, u saradnji s kantonalnim tržišnim i inspektorima rada.

Zbirni rezultati od početka vršenja pojačanih inspekcijskih nadzora – od 20.03.2017. do 17.04.2017. godine, su sljedeći:

 • izvršeno je 1548 inspekcijskih nadzora i 59 kontrolnih nadzora;
 • sačinjeno je 1548 zapisnika;
 • izdato je 918 prekršajnih naloga u ukupnom iznosu od 1.163.450,00 KM;
 • naplaćen je iznos od ukupno944,94 KM na ime naknada za vode, šume, ceste i zrak;
 • izrečene su ukupno 173 upravne mjere;
 • izrečeno je 20 mjera privremene zabrane rada;
 • od 416 kontrolisanih privrednih subjekata u pogledu primjene Zakona o fiskalnim sistemima, konstatovano je da svi subjekti nadzora posjeduju fiskalni uređaj;
 • 80 subjekata nadzora nije izdavalo fiskalne račune za prodate robe i izvršene usluge;
 • od 1685 kontrolisanih radnika, zatečeno je 79 radnika „nacrno“.

 

Koristimo priliku da ponovo pozovemo sve privredne subjekte nadzora u Federaciji BiH da preispitaju svoje poslovanje i blagovremeno ga uvedu u zakonske okvire, a kako ne bi bili predmet represivnih inspekcijskih mjera, odnosno finansijskog sankcionisanja. Također, napominjemo da će pojačane inspekcijske aktivnosti biti nastavljene u kontinuitetu.