U periodu od 16.05. do 29.05.2017. godine, federalni inspektori izdali 586 prekršajnih naloga u iznosu od 354.942,00 KM

U nastavku pojačanih inspekcijskih nadzora na teritoriji Federacije BiH, federalni inspektori su, u periodu 16.05. do 29.05.2017. godine, ostvarili sljedeće rezultate:

 • izvršeno je 586 inspekcijskih nadzora i 11 kontrolnih nadzora;
 • sačinjeno je 586 zapisnika;
 • izdat je 301 prekršajni nalog u ukupnom iznosu od 354.942,00 KM;
 • naplaćen je iznos od ukupno 65.151,00 KM na ime naknada za vode, šume, ceste i zrak;
 • izrečeno je ukupno 55 upravnih mjera;
 • izrečeno je 18 mjera privremene zabrane rada;
 • od 108 kontrolisanih privrednih subjekata u pogledu primjene Zakona o fiskalnim sistemima, konstatovano je da 1 subjekat nadzora ne posjeduje fiskalni uređaj;
 • 15 subjekata nadzora nije izdavalo fiskalne račune za prodate robe i izvršene usluge;
 • od 446 kontrolisanih radnika, zatečeno je 26 radnika „nacrno“.

 

Podsjećamo, akcenat pojačanih inspekcijskih aktivnosti je na borbi protiv sive ekonomije, a inspekcijski nadzori se vrše u oblastima trgovine, turizma, rada, poljoprivrede, zdravstva, urbanizma i ekologije, saobraćaja, šumarstva, voda, verterinarstva, rudarstva, te termo i elektroenergetike. Aktivnosti se vrše putem zajedničkih multidisciplinarnih timova, u saradnji s kantonalnim tržišnim i inspektorima rada.

Zbirni rezultati od početka vršenja pojačanih inspekcijskih nadzora – od 20.03.2017. do 29.05.2017. godine, su sljedeći:

 • izvršeno je 3379 inspekcijskih nadzora i 85 kontrolnih nadzora;
 • sačinjen o je 3379 zapisnika;
 • izdata su 2042 prekršajna naloga u ukupnom iznosu od 2.655.382,00 KM;
 • naplaćen je iznos od ukupno 334.397,94 KM na ime naknada za vode, šume, ceste i zrak;
 • izrečeno je ukupno 450 upravnih mjera;
 • izrečene su 104 mjere privremene zabrane rada;
 • od 901 kontrolisanog privrednog subjekta u pogledu primjene Zakona o fiskalnim sistemima, konstatovano je da 4 subjekta nadzora ne posjeduju fiskalni uređaj;
 • 155 subjekata nadzora nije izdavalo fiskalne račune za prodate robe i izvršene usluge;
 • od 3286 kontrolisanih radnika, zatečena su 194 radnika „nacrno“.

 

Koristimo priliku da ponovo pozovemo sve privredne subjekte nadzora u Federaciji BiH da preispitaju svoje poslovanje i blagovremeno ga uvedu u zakonske okvire, a kako ne bi bili predmet represivnih inspekcijskih mjera, odnosno finansijskog sankcionisanja. Također, napominjemo da će pojačane inspekcijske aktivnosti biti nastavljene u kontinuitetu.