U januaru i februaru 2022. godine izvršeno 2.675 inspekcijskih nadzora nad poštivanjem higijensko-epidemioloških mjera u FBiH

Rezultati rada inspekcijskih organa u FBIH u odgovoru na COVID-19: tokom januara i februara 2022. godine izvršeno 2.675 inspekcijskih nadzora nad poštivanjem higijensko-epidemioloških mjera u FBiH

Inspekcijski organi u FBiH, shodno ovlaštenjima i obavezama predviđenim pravnim propisima, naredbama i odlukama nadležnih institucija s ciljem zaštite zdravlja stanovništva od širenja zarazne bolesti izazvane pojavom koronavirusa, nastavljaju s vršenjem nadzora nad poštivanjem higijensko-epidemioloških mjera u raspoloživim kapacitetima, te poduzimaju sve aktivnosti u okviru svoje nadležnosti u borbi protiv COVID-19, prilagođavajući svoje djelovanje popisanim mjerama i epidemiološkoj situaciji na području Federacije BIH.

Tokom januara i februara 2022.godine, prema sublimiranim podacima federalne i kantonalnih inspekcija, inspekcijski organi na području FBiH izvršili su ukupno 2.675 inspekcijskih nadzora, u okviru kojih je u slučajevima grubog kršenja obavezujućih mjera predviđeno izdavanje 85 prekršajnih naloga u iznosu od 142.100,00KM. Inspektori su subjektima nadzora kod kojih su ustanovljena manja odstupanja od propisanih mjera tokom januara i februara 2022. godine izrekli upravne mjere u vidu  517 rješenja o otklanjanju nedostataka. Također, doneseno je 38 rješenja o zabrani rada fizičkim i pravnim licima, te 74 upozorenja radi otklanjanja nedostataka na licu mjesta. Najveći broj sanitarnih nadzora tokom januara i februara 2022. godine izvršili su inspektori Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Zeničko-dobojskog kantona, Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo i sanitarni inspektori Ministarstva zdravstva Srednjobosanskog kantona.

Po pitanju sanitarnih nadzora, kantonalne inspekcije uz podršku federalnih inspektora održavaju intenzitet i kontinuitet djelovanja po pitanju odgovora na COVID-19, pravovremeno prilagođavajući svoje djelovanje trendu i tendenciji stabilizacije ukupne epidemiološke situacije i modificiranim mjerama iz Naredbi Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva, a shodno zaduženjima koje iz istih proizilaze.

Od ukupnog broja inspekcijskih nadzora nad provođenjem higijensko-epidemioloških mjera iz naredbi kriznih štabova nadležnih ministarstava zdravstva, inspektori Federalne uprave za inspekcijske poslove su u prethodna dva mjeseca izvršili  313 inspekcijskih nadzora u okviru kojih su utvrdili prekršaje koji podrazumijevaju izdavanje 12 prekršajnih naloga u iznosu od 22.000,00 KM, te su izdali  39 rješenja o otklanjanju nedostataka, 38 rješenja o zabrani rada fizičkim licima i 74 upozorenja.

Učešće federalnih inspektora u kontroli provođenja higijensko-epidemioloških mjera na području FBIH nastavlja se u okviru zaduženja koja proizilaze iz važećih naredbi i propisanih higijensko-epidemioloških mjera.

Apelujemo na građane i privredne subjekte da se pridržavaju propisanih mjera, te osiguraju pretpostavke za poštivanje svih preporuka, kako za dobrobit ličnog zdravlja, tako za kolektivnu sigurnost i potpunu normalizaciju prilika u Federaciji Bosne i Hercegovine.

– KRAJ –

Federalna uprava za inspekcijske poslove je samostalni federalni organ uprave. Formalno je organizovana i otpočela sa radom u januaru 2007. godine, temeljem Zakona o inspekcijama u Federaciji BiH. Sjedište Federalne uprave je u Sarajevu.

Federalna uprava obavlja poslove iz nadležnosti federalnih inspekcija koje su organizovane u sastavu uprave, i vrši i druge upravne i stručne poslove utvrđene posebnim zakonima. Nadležna je za obavljanje inspekcijskih nadzora nad primjenom federalnih propisa i propisa BiH kojima je utvrđena nadležnost entitetskih inspekcija za vršenje inspekcijskog nadzora, kao i drugim propisima.

Federalnom upravom rukovodi direktor Mr Anis Ajdinović. www.fuzip.gov.ba Za više informacija, možete kontaktirati Kabinet direktora Federalne uprave za inspekcijske poslove na telefon 033/563-360 ili e-mail: info@fuzip.gov.ba