Tabelarni prikaz rezultata rada inspekcija u Federaciji BiH po prijavama građana o mogućem povećanju cijena 23.05.2014.