Rezultati pojačanih inspekcijskih nadzora u FBiH

U nastavku prvog ciklusa pojačanih inspekcijskih nadzora, federalni inspektori su vršili nadzore na području Unsko-sanskog, Hercegovačko-neretvanskog, Zeničko-dobojskog, Zapadno-hercegovačkog, Bosansko-podrinjskog, Srednjebosanskog i Kantona 10. Od 17.5.2019.godine, zaključno s 4.7.2019. godine, ostvareni su sljedeći rezultati:

 • izvršena su 1.902 inspekcijska nadzora i 21 kontrolni nadzor;
 • sačinjena su 1.902  zapisnika;
 • utvrđeno je 1.186 prekršaja, što podrazumijeva izdavanje 1.186 prekršajnih naloga s ukupnim finansijskim efektom u iznosu od 1.706.110,00 KM;
 • utvrđen je iznos za naplatu od ukupno 177.245,00 KM na ime naknada za vode, šume, ceste i zrak;
 • izrečeno je 114 upravnih mjera, od kojih se 55 odnose na mjere privremene zabrane rada
 • od 696 kontrolisanih privrednih subjekata u pogledu primjene Zakona o fiskalnim sistemima, konstatovano je da svi subjekti nadzora posjeduju fiskalni uređaj;
 • 100 subjekata nadzora nije izdavalo fiskalne račune za prodate robe i izvršene usluge.

 

Od početka prvog ciklusa pojačanih inspekcijskih nadzora (18.3.2019. godine) do 4.7.2019. godine, inspekcijski nadzori su vršeni u svih deset kantona u Federaciji BiH, a ostvareni su sljedeći rezultati:

 • izvršeno je 4.675 inspekcijskih nadzora i 98 kontrolnih nadzora;
 • sačinjeno je 4.675 zapisnika;
 • utvrđeno je 2.899 prekršaja, što podrazumijeva izdavanje 2.899 prekršajnih naloga s ukupnim finansijskim efektom u iznosu od 4.104.032,00 KM;
 • utvrđen je iznos za naplatu od ukupno 1.630.354,72 KM na ime naknada za vode, šume, ceste i zrak;
 • izrečeno je 599 upravnih mjera, od kojih se 167 odnose na mjere privremene zabrane rada;
 • od 1.555 kontrolisanih privrednih subjekata u pogledu primjene Zakona o fiskalnim sistemima, konstatovano je da tri subjekta nadzora ne posjeduju fiskalni uređaj;
 • 220 subjekata nadzora nije izdavalo fiskalne račune za prodate robe i izvršene usluge.

 

Pojačani inspekcijski nadzori se vrše u sklopu posebnog programa inspekcijskog nadzora, s ciljem suzbijanja pojavnih oblika sive ekonomije u Federaciji Bosne i Hercegovine. Inspekcijski nadzori se vrše u oblastima trgovine, turizma, rada, poljoprivrede, zdravstva, urbanizma i ekologije, saobraćaja, šumarstva, voda, verterinarstva, rudarstva, te termo i elektroenergetike, putem zajedničkih multidisciplinarnih timova, u saradnji s kantonalnim inspektorima rada.

 

Koristimo priliku da ponovo pozovemo sve privredne subjekte nadzora u Federaciji BiH da preispitaju svoje poslovanje i blagovremeno ga uvedu u zakonske okvire, a kako ne bi bili predmet represivnih inspekcijskih mjera, odnosno finansijskog sankcionisanja.

 

Također, napominjemo da će pojačane inspekcijske aktivnosti biti nastavljene u kontinuitetu, na cijeloj teritoriji FBIH.

 

Apelujemo na građane da uočene nepravilnosti prijave na sljedeće kontakte FUZIP:

– telefon za prijave 033 / 22 66 44

– e-mail info@fuzip.gov.ba

– poštom, na adresu Fehima ef. Čurčića br. 6. Sarajevo.

 

 

 

– KRAJ –

 

 

Federalna uprava za inspekcijske poslove je samostalni federalni organ uprave.  Formalno je organizovana i otpočela sa radom u januaru 2007. godine, temeljem Zakona o inspekcijama u Federaciji BiH.  Sjedište Federalne uprave je u Sarajevu. Federalna uprava obavlja poslove iz nadležnosti federalnih inspekcija koje su organizovane u sastavu uprave, i vrši i druge upravne i stručne poslove utvrđene posebnim zakonima. Nadležna je za obavljenje inspekcijskih nadzora nad primjenom  federalnih propisa  i propisa BiH kojima je utvrđena nadležnost entitetskih inspekcija za vršenje inspekcijskog nadzora, kao i drugim propisima.

Federalnom upravom rukovodi direktor Mr Anis Ajdinović. www.fuzip.gov.ba

 

Za više informacija, možete kontaktirati Kabinet direktora Federalne uprave za inspekcijske poslove na telefon 033/563-360 ili e-mail: info@fuzip.gov.ba