Rezultati pojačanih inspekcijskih nadzora nad formiranjem cijena i marži na području FBiH

Federalna uprava za inspekcijske poslove i kantonalni inspekcijski organi još od aprila 2021. godine u kontinuitetu vrše inspekcijske nadzore nad formiranjem cijena i marži na području Federacije BIH, prilagođavajući intenzitet i određujući domen djelovanja razmjerno stabilnim kretanjem cijena na tržištu sve do sredine februara mjeseca 2022. godine, kada zbog pojave svjetske krize izazvane ratom u Ukrajini dolazi do evidentnog poremećaja i destabilizacije tržišta po pitanju formiranja cijena i marži kod osnovnih životnih namirnica i drugih proizvoda, kao i naftnih derivata. Uporedno posmatrano u odnosu na 2021. godinu i zatečeno stanje na terenu u smislu nepravilnosti, ranije se mogla konstatovati dostatna disciplina na strani subjekata nadzora(prosječan udio zabilježenih nepravilnosti na području FBiH tokom 2021. godine je bio cca. 26%, dakle u manje od trećine kontrolisanih subjekata), s tim da je od sredine februara 2022. godine po rezultatima nadzora evidentno da subjekti nadzora pretenduju nepridržavanju propisane visine marži što je rezultiralo učestalijim sankcionisanjem u smislu izdavanja prekršajnih naloga. Federalna uprava za inspekcijske poslove je 28.2.2022. godine naročito intenzivirala inspekcijske nadzore nad provođenjem odluka Vlade Federacije BiH o formiranju cijena i marži po pitanju osnovnih životnih namirnica i naftnih derivata.

Od početka marta ukupan raspoloživi broj federalnih tržišno, turističko-ugostiteljskih inspektora(12) usmjeren je na kontrolu benzinskih stanica po zahtjevima i informacijama Federalnog ministarstva trgovine o povećanju cijena goriva, s obzirom da poskupljenje goriva uvjetuje sva dalja poskupljenja, a uz razmjeran broj kontrola po pitanju osnovnih životnih namirnica.

Uzimajući u obzir ograničen broj federalnih inspektora koji radi prekovremeno, Federalna uprava za inspekcijske poslove obratila se i kantonalnim inspekcijskim organima za podršku po zaduženjima iz Zaključka Vlade Federacije BiH i implementaciji važećih odluka Vlade.

Rad inspekcijskih organa u FBiH usmjeren je na zaštitu potrošačkih prava građana i stabilizaciju tržišta te stoga stalno pozivamo građane da nam prijavljuju nepravilnosti i apelujemo na privredne subjekte da prilikom formiranja cijena vode računa o životnom standardu građana i da se uzdrže od zloupotreba u uvjetima krize.

Federalni tržišni inspektorat Federalne uprave za inspekcijske poslove je od početka 2022. godine po pitanju kontrole implementacije Odluka Vlade FBiH izvršio 154 inspekcijska nadzora, kojom prilikom je utvrđeno 85 nepravilnosti (cca.55,19% subjekata nadzora u prekršaju), a što podrazumijeva izdavanje 166 prekršajnih naloga sa finansijskim teretom od 193.100,00 KM. Kod jednog prometnika naftnih derivata van prometa je stavljeno i oduzeto 13.000 litara dizela zbog utvrđenih nepravilnosti.Također, izvršeno je 80 kontrolnih nadzora u svrhu praćenja i održavanja stanja u skladu sa mjerama propisanim Odlukama Vlade Federacije BiH.

Navedeni podaci ne uključuju rezultate nadzora kantonalnih inspekcijskih organa koji su značajno povećali intenzitet rada po ovom pitanju i koordinirano djeluju shodno Odlukama i zaduženjima Vlade Federacije BiH i kantonalnih vlada.

Na području djelovanja i rada kantonalnih inspekcija, prema još nepotpunim informacijama, konstatovano je da se subjekti nadzora tokom januara i februara 2022. godine djelimično pridržavaju i obavljaju djelatnost u skladu s Odlukom o propisivanju mjera neposredne kontrole cijena utvrđivanjem maksimalne visine marži za pojedine osnovne životne namirnice i druge proizvode i Odlukom o propisivanju mjera neposredne kontrole cijena utvrđivanjem maksimalne visine marži za naftne derivate, a dominantno su vršeni nadzori formiranja veleprodajnih i maloprodajnih cijena kod značajnijih poslovnih subjekata, veletrgovaca, kao i kod svih većih trgovaca na malo. U izvještajnom periodu januar-februar 2022. godine je, prema zaprimljenim podacima od strane kantonalnih inspekcijskih organa izvršeno cca. 319 inspekcijskih nadzora, te je prema nepotpunim podacima predviđeno izdavanje 92 prekršajna naloga s finansijskim teretom od 56.350,00 KM, te su donesene 33 upravne mjere u vidu rješenja o otklanjanju nedostataka. Shodno navedenom, prema sublimiranim rezultatima federalne i kantonalnih inspekcija, na području FBiH od početka 2022. godine do početka/sredine marta 2022. godine izvršeno je cca. 437 inspekcijskih nadzora, pokrenuto 258 prekršajnih postupaka što podrazumijeva izdavanje istog broja prekršajnih naloga s ukupnim finansijskim teretom od 249.450,00 KM. Napominjemo da će se podaci za mart od strane kantonalnih inspekcija zbog intenzivnog rada prikupiti tek na kraju ovog mjeseca.

Shodno nepotpunim podacima od strane kantonalnih inspekcija za mjesec januar i februar 2022. godine, udio odstupanja od maksimalne visine marži utvrđen je kod cca. 39% kontrolisanih subjekata.

U predmetima kontrole elemenata maloprodajne kalkulacije cijena potrebno je napraviti razliku između povećanja ulaznih-nabavnih cijena, koje su se shodno rastu istih povećale na svjetskom tržištu, dok sada bilježimo i odstupanja marži iz okvira propisanih odluka Vlade FBIH (kako u dijelu osnovnih životnih namirnica, tako i u dijelu nafte i naftnih derivata).

Kontrole se provode u skladu sa Zakonom o kontroli cijena (“Službene novine FBiH, broj: 2/1995 i 70/2008), a kazne su propisane članom 14. zakona u rasponu od 1.000,00KM do 10.000,00KM za pravno lice, od 250,00KM do 2.500,00KM za odgovorno lice u pravnom licu, te od 500,00KM do 1.500,00KM za fizičko lice.

Osim kontrole formiranja cijena i utvrđivanja marži, federalni tržišni inspektori kontrolišu poslovanje subjekata nadzora i po drugim zakonskim osnovama – Zakon o unutrašnjoj trgovini, Zakon o fiskalnim sistemima i drugi zakoni iz okvira nadležnosti inspektorata.

Inspekcijski nadzori se nastavljaju, a Federalna uprava za inspekcijske poslove će iskoristiti sve zakonske mehanizme, uključujući i zabranu rada, da spriječi i sankcioniše nezakonito povećanje cijena na štetu potrošača i građana FBiH.

Naglašavamo da se inspekcijski nadzori nad formiranjem cijena i marži u FBiH vrše u kontinuitetu od donošenja Odluke o propisivanju mjere neposredne kontrole cijena utvrđivanjem maksimalne visine maži za pojedine osnovne životne namirnice i druge proizvode i Odluke o propisivanju mjere neposredne kontrole cijena utvrđivanjem maksimalne visine marži za naftne derivate u aprilu 2021. godine, s ciljem održavanja stabilnosti tržišta i cijena, te minimiziranja negativnih efekata na životni standard stanovništva.

Shodno odlukama, pravne i fizičke osobe obavezne su utvrditi i primjenjivati marže za pojedine osnovne životne namirnice i druge proizvode tako da u veleprodaji iste ne prelaze visinu marži tih proizvoda u procentualnom iznosu na dan 31.12.2020. godine; privrednim društvima koja obavljaju djelatnost trgovine na veliko naftnim derivatima propisuje se maksimalna visina marže u apsolutnom iznosu od 0,06 KM/litru derivata, a privrednim društvima koja obavljaju djelatnost trgovine na malo naftnim derivatima propisuje se maksimalna visina marže u apsolutnom iznosu od 0,25 KM/litru derivata.

Koristimo priliku da ponovo pozovemo sve privredne subjekte u Federaciji BiH da preispitaju aspekte zakonitosti svog poslovanja, uz najavu da od 14.3.2022. godine započinju pojačani inspekcijski nadzori federalnih inspekcija u sklopu posebnog programa inspekcijskog nadzora, a s prioritetnim ciljem suzbijanja rasta neformalnog sektora i svih pojavnih oblika sive ekonomije u Federaciji Bosne i Hercegovine. Pojačani inspekcijski nadzori će aktivno provoditi do kraja jula mjeseca 2022. godine u oblastima trgovine, turizma, rada, poljoprivrede, zdravstva, urbanizma i ekologije, saobraćaja, šumarstva, voda, verterinarstva, rudarstva, te termo i elektroenergetike, putem zajedničkih multidisciplinarnih timova, u saradnji s kantonalnim inspektorima rada.

– KRAJ –

Federalna uprava za inspekcijske poslove je samostalni federalni organ uprave. Formalno je organizovana i otpočela sa radom u januaru 2007. godine, temeljem Zakona o inspekcijama u Federaciji BiH. Sjedište Federalne uprave je u Sarajevu. Federalna uprava obavlja poslove iz nadležnosti federalnih inspekcija koje su organizovane u sastavu uprave, i vrši i druge upravne i stručne poslove utvrđene posebnim zakonima. Nadležna je za obavljanje inspekcijskih nadzora nad primjenom federalnih propisa i propisa BiH kojima je utvrđena nadležnost entitetskih inspekcija za vršenje inspekcijskog nadzora, kao i drugim propisima.

Federalnom upravom rukovodi direktor Mr Anis Ajdinović. www.fuzip.gov.ba

Za više informacija, možete kontaktirati Kabinet direktora Federalne uprave za inspekcijske poslove na telefon 033/563-360 ili e-mail: info@fuzip.gov.ba

9 thoughts on “Rezultati pojačanih inspekcijskih nadzora nad formiranjem cijena i marži na području FBiH

  1. Povratni ping: www.flyagaric.shop
  2. Povratni ping: post
  3. Povratni ping: quik 2000
  4. Povratni ping: naga356
  5. Povratni ping: w69

Comments are closed.