Rezultati laboratorijskog nalaza oduzetog duhana katastrofalno loši

Federalna uprava za inspekcijske poslove je u pojačanom inspekcijskom nadzoru nelegalne prodaje duhana u periodu mjeseca aprila 2015.godine izvršila 41 inspekcijski nadzor, sačinjeno je 28 zapisnika, izdato je 17 prekršajnih naloga, podneseno je 5 preršajnih prijava, oduzeto je 136,7 kg nelegalno prometovanog rezanog duhana i 316 kutija cigareta različitih proizvođača koje nisu imale akciznu markicu. Pored Federalne uprave za inspekcijske poslove ove aktivnosti su provodile i kantonalne uprave za inspekcijske poslove i kantonalni organi nadležni za vršenje inspekcijskih poslova, te su ostvareni ukupni rezultati rada federalnih i kantonalnih inspekcija kako slijedi:
Izvršeno je ukupno 64 inspekcijskih nadzora, sačinjeno je ukupno 51 zapisnika, izdato je ukupno 20 prekršajnih naloga, podneseno je ukupno 20 preršajnih prijava, oduzeto je ukupno 513,3 kg nelegalno prometovanog rezanog duhana i 936 kutija cigareta različitih proizvođača koje nisu imale akciznu markicu.

Rezani duhan koji se nelegalno prodaje u improvizovanim pakovanjima (neoznačene kutije -tzv. košulje, najlonske kese) bez oznake proizvođača, porijekla i kvaliteta predstavlja veliki rizik za korisnike-konzumente, koji se ogleda u nekoliko segmenata:
– njegov kvalitet nije kontrolisan, niti kao sirovi duhan u listu niti kao rezani duhan;
– sirovi duhani u listu nisu prošli fazu fermentacije (podvrgavanje visokim temperaturama);
– vlaženje, rezanje i pakovanje rezanog duhana se vrši u improvizovanim skladištima u nehigijenskim uslovima (rezani duhan je jako podložan i ima svojstvo upijanja loših mirisa i plijesni);
– rezani duhan nije podvrgnut bilo kakvoj kontroli u smislu sadržaja nikotina, katrana, ugljenmonoksida, pesticida, teških metala, mikroorganizama, te drugih štetnih primjesa koje se nalaze na listu duhana i drugih štetnih sastojaka koji se mogu naći u nekontrolisanom uzgoju i u rezanom duhanu;
– neodgovarajuće pakovanje vrlo često dovodi do stvaranja plijesni duhana;
– u toku tehnološkog procesa takvi duhani nisu prošli fazu izlaganja visokim temperaturama, uparivanju i odstranjivanju primjesa za razliku od tehnološkog procesa koji se odvija u kontrolisanim uvjetima u fabrikama duhana.

Federalna uprava za inspekcijske poslove je izuzela nekoliko uzoraka oduzetog nelegalno prometovanog duhana radi vršenja laboratorijske provjere , a uzorci koji su poslani na analizu, napominjemo, nisu imali nikakve deklaracije i nije bilo moguće utvrditi porijeklo rezanog duhana, osim da su izuzeti kao nelegalan proizvod tokom inspekcijskog pregleda robe koja se prodaje na lokalnim pijacama. Povodom navedenog procjenjeno je da je neophodna detaljna analiza u neovisnom laboratoriju.
U cilju dobijanja pouzdanih i nepristrasnih rezultata, po principu slučajnog uzorka izuzeto je pet uzoraka, te su isti upućeni u akreditovani laboratorij ASL Analytic Service Laboratory GmbH, Hamburg, Njemačka, na analizu sadržaja stranih materija kao što su pesticidi i teški metali.

Rezultati analiza su slijedeći:

– U svih pet uzoraka koncentracija olova prelazila je maksimalno dozvoljenu koncentraciju u prosjeku četiri puta;
– Koncentracije kadmijuma u ispitivanim uzorcima u četiri uzorka su veće pet puta u odnosu na maksimalno dozvoljenu koncentraciju, dok je u jednom uzorku koncentracija ovog teškog metala čak trideset puta veća od dozvoljene;
– U pet analiziranih uzoraka koncentracije arsena su u prosjeku jedan i po puta veće od dozvoljenih maksimalnih vrijednosti;
– Koncentracija nikla u pet analiziranih uzoraka veća je i do pedeset puta od propisane maksimalno dozvoljene koncentracije;
– Samo u jednom ispitivanom uzorku duhana koncentracija žive prelazila je maksimalnu dozvoljenu koncentraciju deset puta.

Iz gore navedenog vidljivo je da se konzumacijom ovakvih duhana ozbiljno narušava zdravlje potrošača jer svaki od navedenih teških metala iznad dozvoljene granične vrijednosti predstavlja jak otrov za ljudski organizam. Važno je napomenuti da teški metali u prekomjernim koncentracijama su i kancerogeni.
Kako teški metali nisu jedini kontaminanti, od ASL – a je zatražena i analiza pesticida prisutnih u uzorcima dostavljenog rezanog duhana. Međutim, u skladu s protokolom laboratorije, za analizu pesticida trebat će znatno više vremena jer broj različitih vrsta primjenjivih pesticida je znatno veći nego što je slučaj kod teških metala.

U pogledu svega gore navedenog ovim putem želimo skrenuti pažnju svim konzumentima duhana i prerađevina od duhana da duhan koji se nalazi u nelegalnoj prodaji nije laboratorijski ispitan te nije tretiran na bilo koju laboratorijsku analizu po pitanju kvaliteta i eventualnog prisutva kancerogenih supstanci i mikroorganizama koji mogu biti katastrofalni po zdravlje konzmenata, a pomenuti nalaz laboratorijske analize ASL – a, nažalost, potvrdio je sumnje u pogledu katastrofalno visokih koncentracija otrovnih supstanci.