U pojačanim kontrolama nelegalne prodaje duhana u prethodna dva dana oduzeto 92,4 kg rezanog duhana i 180 kutija cigareta

Federalna uprava za inspekcijske poslove je u pojačanom inspekcijskom nadzoru nelegalne prodaje duhana u okviru dvodnevne kontrole oduzela 92,4 kg nelegalno prometovanog rezanog duhana i 180 kutija cigareta različitih proizvođača koje nisu imale akciznu markicu.
Ovim putem želimo skrenuti pažnju svim konzumentima duhana i prerađevina od duhana da duhan koji se nalazi u nelegalnoj prodaji nije laboratorijski ispitan te nije tretiran na bilo koju laboratorijsku analizu po pitanju kvaliteta i eventualnog prisutva kancerogenih supstanci i mikroorganizama koji mogu biti katastrofalni po zdravlje konzmenata.
Rezani duhan koji se nelegalno prodaje u improvizovanim pakovanjima (neoznačene kutije –
tzv. košulje, najlonske kese) bez oznake proizvođača, porijekla i kvaliteta predstavlja veliki rizik za korisnike-konzumente, koji se ogleda u nekoliko segmenata:
– njegov kvalitet nije kontrolisan, niti kao sirovi duhan u listu niti kao rezani duhan;
– sirovi duhani u listu nisu prošli fazu fermentacije (podvrgavanje visokim temperaturama);
– vlaženje, rezanje i pakovanje rezanog duhana se vrši u improvizovanim skladištima u nehigijenskim uslovima (rezani duhan je jako podložan i ima svojstvo upijanja loših mirisa i plijesni);
– rezani duhan nije podvrgnut bilo kakvoj kontroli u smislu sadržaja nikotina, katrana, ugljenmonoksida, pesticida, teških metala, mikroorganizama, te drugih štetnih primjesa koje se nalaze na listu duhana i drugih štetnih sastojaka koji se mogu naći u nekontrolisanom uzgoju i u rezanom duhanu;
– neodgovarajuće pakovanje vrlo često dovodi do stvaranja plijesni duhana;
– u toku tehnološkog procesa takvi duhani nisu prošli fazu izlaganja visokim temperaturama, uparivanju i odstranjivanju primjesa za razliku od pehnološkog procesa koji se odvija u kontrolisanim uvjetima u fabrikama duhana.

Ovim putem posebno želimo ukazati na odličnu saradnju i nesebično zalaganje policijskih službenika Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, te ističemo da će pojačane aktivnosti na suzbijanju nelegalne prodaje rezanog duhana biti nastavljene do daljnjeg.