PREZENTACIJA REZULTATA RADA „FUZIP-a“ ZA 2018. GODINU