Preduzete inspekcijske mjere u vezi sa spornim varjačama od melamina porijeklom iz Kine

Federalna uprava za inspekcijske poslove zaprimila je od strane Agencije za sigurnost hrane BiH EU RASFF informativnu obavjest po predmetu migracije formaldehida iz varjača od melamina porijeklom iz Kine isporučenih preko Slovenije u Bosnu i Hercegovinu. Preduzete su sve potrebne mjere, te su obavljene neophodne koordinacije sa nadležnim općinskim i kantonalnim inspekcijama. Općinski sanitarni inspektor Općine Tešanj izvršio je inspekcijski nadzor u vezi sa navedenim obavještenjem, a uvoznik spornog proizvoda iz Tešnja obavješten je o zdravstveno neispravnom proizvodu te je isti samoinicijativno otpočeo sa povlačenjem spornog proizvoda – varjača sa tržišta radi izvršavanja predeklarisanja u skladu sa načinom kako to bude izvršio izvoznik iz Slovenije, a sve u cilju zaštite zdravlja i interesa potrošača. Federalna uprava za inspekcijske poslove u narednom period pojačat će inspekcijski nadzor u prekograničnom prometu proizvoda koji dolaze u neposredni dodir sa životnim namirnicama.