Planirano provođenje intenziviranih aktivnosti i usmjerenih timskih nadzora  Federalnog tržišnog inspektorata tokom novogodišnjih praznika

Federalna uprava za inspekcijske poslove je krajem decembra završila pripreme, kao i plan za provođenje usmjerenih timskih nadzora od strane Federalnog tržišnog inspektorata u periodu obilježavanja nastupajućih praznika.

Tokom neradnih dana predstojećeg vikenda  i novogodišnjih praznika, na terenu će biti obezbijeđeno maksimalno prisustvo i puna pripravnost federalnih tržišnih, turističko-ugostiteljskih inspektora u provođenju timskih nadzora pretežno na provođenju odredbi Zakona o fiskalnim  sistemima (“Službene novine Federacije BiH”, br. 81/2009), Zakona o turističkoj djelatnosti FBiH (“Službene novine Federacije BiH” broj: 32/09)  i Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (“Službene novine Federacije BiH” broj: 32/09),  ali i za hitnu reakciju po prijavama građana. U tom smislu, biće izvršeni timski i pojedinačni inspekcijski nadzori kod turističko-ugostiteljskih objekata na Bjelašnici, Kupresu, Vlašiću i Blidinju. Prilikom kontrole turističko-ugostiteljskih objekata, fokus rada će biti kontrola po pitanju fiskalizacije i pružanja turističko-ugostiteljskih usluga, uz prateće nadzore nad radom i sigurnošću ski liftova, a kako bi se eliminirale okolnosti koje ugrožavaju minimum bezbjednog bavljenja zimskim sportovima.

Apelujemo na privredne subjekte  da usklade svoje poslovanje s pozitivnim propisima  kako ne bi bili predmet sankcionisanja. Pozivamo građane da prijave uočenih nepravilnosti prijave na kontakte Federalne uprave za inspekcijske poslove:

  • telefon koji je otvoren 24 sata: 033 22 66 44,
  • email: info@fuzip.gov.ba,
  • ili poštom na adresu: Fehima ef. Čurčića broj 6

-KRAJ-