Otkrivena pojava štetnih organizama porijeklom iz Kine, na pitomom kestenu, na području Unsko-sanskog kantona.

Postupajući u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti zdravlja bilja („Službeni glasnik BiH“ broj: 23/03) i Opšteg operativnog plana postupanja u slučaju vanredne pojave štetnog organizma na bilju i biljnim proizvodima („Službeni glasnik BiH“ broj: 85/13), federalna šumarska inspekcija je na području Unsko-sanskog kantona izvršila inspekcijski nadzor, te uzela uzorke pitomog kestena (Castanea sativa), zbog osnovane sumnje zaraze istog štetnim organizmom kestenove ose šiškarice- Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu. 

Nakon provedene analize u ovlaštenoj laboratoriji, na dostavljenim uzorcima službeno je potvrđeno prisustvo kestenove ose šiškarice. 

U cilju poduzimanja mjera na sprečavanju širenja, kao i suzbijanju štetnog organizma formiran je operativni tim.

 

Detaljne informacije o karantenskom štetnom organizmu pogledajte u brošuri u prilogu.