Obuka za inspektore i druge državne službenike iz oblasti zaštite prirode

Inspektorica zaštite prirode iz Federalne uprave za inspekcijske poslove  je učestvovala na obuci pod radnim nazivom „Izazovi i prepreke pri implementaciji  zakonskih regulativa EU na zaštitu prirode“, koja je održana od 27.10. do 30.10. 2015. godine u glavnom gradu Mađarske, Budimpešti.

Na obuci su učestvovali  inspektori kao i drugi državni službenici  iz 7 zemalja (Albanija, Bosna i Hercegovina,  Makedonija, Kosovo, Crna gora, Moldavija, Srbija).

Glavni ciljevi dijela obuke koji se odnosi na zaštitu prirode bili su: 

  • identifikacija prepreka i moguća rješenja u provedbi Direktiva o pticama i staništima;
  • identifikacija najčešćih problema koji se odnose na označavanje lokaliteta Natura 2000, provedbu i upravljanje ( uključujući interakcije s prostornim planiranjem i ruralnim razvojem );
  • dentifikacija najčešće vrste zločina pod CITES-om i Uredbom Vijeća (EC) br 338/97 (kao i moguće protumjere i najbolje prakse za provedbu );
  • i predstavljanje primjera kako razviti učinkovit nadzor i sistem provedbe za očuvanje prirode pri čemu su predstavljeni primjeri primjene međunarodnih zakona u polju  zaštite prirode na području Mađarske i u saradnji sa graničnim državama. U drugom dijelu obuke prezentiran je pregled projekta „Šumski požari u Jugoistočnoj Evropi“ kao i regionalni izvještaj. Između ostalog razmijenjena su znanja i iskustva iz ove oblasti među učesnicima, a predavači iz zemalja regiona, Evropske unije i šire, prezentirali su primjere i prakse u ovoj oblasti.  Učesnici su posjetili i zaštićeno područje Sas-hegy, rezervat prirode koji je dio Danube-Ipoly nacionalnog parka, a smješten je na 120,000 m2, na brdu iznad Budima i zaštićen je 1958. Ujedno je to jedan od prvih rezervata prirode u Mađarskoj, sa zaštićenim krečnjačkim pejzažom i specifičnom florom i faunom.  

Diskutovalo se i o CITES konvenciji- Konvencija o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama divljih životinja i biljaka koja  reguliše promet preko 35.000 vrsta divljih životinja i biljaka. Spiskovi svih vrsta nalaze se u Dodacima I, II i III. CITES funkcioniše tako što se divlje vrste životinja i biljaka, te njihovih dijelova i derivata, svrstavaju u određene kategorije koje podliježu različitim mjerama kontrole prometa i trgovine.  Ono što je od posebne važnosti za našu državu je činjenica da je Bosna i Hercegovina ratificirala Konvenciju o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama divljih životinja i biljaka (CITES) 05.12.2008. godine (Sl. Novine BiH, broj: 11/08) kao 175. članica Konvencije, te je u tom smislu bila obvezna razviti strukturu za implementaciju CITES-a u Bosni i Hercegovini. Do sada su poduzete određene aktivnosti koje zahtijevaju vrijeme, sredstva, ljude, opremu, obuke i sve druge elemente koji su neophodni u procesu provedbe CITES-a, da bi bili u mogućnosti po poznatoj proceduri i na propisan način izdavati CITES dozvole za uvoz, izvoz i generalno, za promet ugroženim vrsta.

Bez obzira na to što još uvijek ne postoje zvanične strukture za implementaciju CITES-a u BiH, u okviru svojih nadležnosti, Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH daje saglasnosti za uvoz vrsta koje se nalaze na Dodatku II, a u skladu s članom 4. stav 4. Konvencije.

Domaćin ove obuke bilo je Ministarstvo ruralnog razvoja Mađarske-odsjek za zaštitu prirode, a trening je organizovao Regionalni centar za okoliš REC u sklopu THEMIS mreže. Učesnici iz BiH bili su predstavnici više institucija i to Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Republičke uprave za inspekcijske poslove Republike Srpske i Federalne uprave za inspekcijske poslove.

Materijali i detaljne informacije mogu se naći na linku: http://www.themisnetwork.eu/news/88/17/Nature-and-forest-fires-training-October-2015.html