Okončan prvi ciklus pojačanih inspekcijskih nadzora u II polovini 2014.godine u Federaciji Bosne i Hercegovine

Federalna uprava za inspekcijske poslove, od 13.10.2014.godine otpočela je vršenje pojačanih inspekcijskih nadzora u II polovini 2014.g., te je zaključno sa 30.10.2014.g., obavljala aktivnosti na suzbijanja rada „nacrno” i kontrole fiskalnih sistema u Federaciji Bosne i Hercegovine te obavljala inspekcijske nadzore putem resornih inspekcija u oblasti trgovine, građevinarstva, ugostiteljstva, proizvodnje i prometa drvnih sortimenata, te kontrola apoteka i bespravnog prevoza putnika i tereta u saobraćaju, tehničke ispravnosti vozila, radnog vremena vozača, obaveznih odmora, i ispravnosti tahografa.

U okviru navedenog perioda koji obuhvata  3 kalendarske sedmice inspekcije su na terenu provele 16 efektivnih  dana što obuhvata rad vikendima i rad u noćnim satima. Kontrole su vršene u USK, SBK i ZDK i K10.

U navedenim aktivnostima putem mješovitih inspekcijskih timova učestvovalo je 45 federalnih inspektora, iz sastava slijedećih inspekcija: Inspekcija rada, tržišna i turističko ugostiteljska, saobraćajna, poljoprivredna, šumarska, veterinarska, sanitarno-zdravstveno farmaceutska, inspekcija za hranu, vodna i urbanističko-ekološka, koje su ostvarile u posmatranom periodu slijedeće rezultate:

 

Anagažovano inspektora                                              

45

Broj efektnih dana nadzora

16

Izvršeno inspekcijskih nadzora                          

2.437

Sačinjeno zapisnika

1.858

Izdato prekršajnih naloga

625

Iznos izdatih prekršajnih naloga

781.431,00 KM

Podneseno prekršajnih prijava

8

Iznos podnesenih prekršajnih prijava

126.000,00 KM

Izvršena naplata naknada / ceste, vode, zrak i otpad 

123.374,73 KM

Izvršeno kontrolnih nadzora

22

Izdato rješenja za otklanjanje nedostataka

202

Izrečena mjera privremene zabrane rada

Pečaćenje

134

od toga 44 zapečaćeno

Kontrolisano radnika

1.548

ZATEČENO RADNIKA „NA CRNO”

138

Evidentirano novoprijavljenih radnika u toku nadzora

8

Kontrolisani subjekti nadzora sa fiskalnim uređajima:                           – Posjeduje uređaj

                                                                                                               – Ne posjeduje

                                                                                                               – Izdaje račun

                                                                                                               -Ne izdaje račun

                                                                                                               – Prijavio kvar

                                                                                                               -Nije prijavio kvar

592

4

533

63

0  

0    

Posebna pažnja u vršenju pojačanih kontrola posvećena je radno – pravnom statusu angažovanih lica u radu visokoškolskih i zdravstvenih ustanova. Sa tim u vezi može se istaći da je prilikom inspekcijskih kontrola utvrđen znatan broj lica koja su angažovana u radu visokoškolskih ustanova po osnovu zaključenih posebnih ugovora o djelu što je u suprotnosti sa važećim zakonodavstvom iz oblasti rada i radnih odnosa. Pored navedenog konstatovano je nepropisno iznajmljivanje prostora univerziteta ugostiteljskim subjektima. U vezi sa izvršenim kontrolama visokoškolskih ustanova Federalna uprava za inspekcijske poslove detaljno će analizirati i razmotritit zatečeno stanje u cilju poduzimanja odgovarajućih zakonskih rješenja i drugih zakonom propisanih mjera. Što se tiče kontrolisanih zdravstvenih ustanova, akcenat kontrola stavljen je na lica koja su angažovana u smislu obavljanja dopunske zdravstvene djelatnosti, te u ovoj oblasti nisu utvrđena značajnija odstupanja od važećeg radno – pravnog zakonodavstva.

U toku vršenja kontrola izrečene su mjere zabrana rada u 21 objektu /od toga 1 objekat zapečaćen/ u kojima se nezakonito obavljala ugostiteljska djelatnost. U sklopu navedenog izdato je 51 rješenje o zabrani rada fizičkom licu koja su zatečena bez validne sanitarne knjižice, također je izdato 11 rješenja o zabrani lova, 4 rješenja o uništavanju mesa, 1 rješenje o povratu poticaja, 1 rješenje o obavljanju djelatnosti linijskog prijevoza i 1 rješenje o zabrani proizvodnje kolača.

U okviru prikazanih rezultata inspekcijskih nadzora izrečena je mjera zabrane rada uz primjenu postupka pečaćenja za 44 subjekta koji se bave preradom drveta-pilane. Također, vodna inspekcija je podnijela 8 prekršajnih prijava.

 

Ovom prilikom želimo ukazati na korektno ponašanje kod većine predstavnika subjekata nadzora kod kojih su vršene inspekcijske kontrole što je inspektorima umnogome olakšalo provođenje inspekcijskih aktivnosti i efikasnu realizaciju planiranih zadataka. Nadamo se da je kod većine subjekata nadzora na ovaj način iskazana spremnost na uvođenje reda i poštivanja zakonske discipline u djelatnostima koje obavljaju.

Ovim putem ponovo pozivamo sve subjekte nadzora u Federaciji BiH da svoje poslovanje uvedu u zakonske okvire, a građanima Federacije BiH ponovo ukazujemo na obavezu poštivanja Zakona o fiskalnim sistemima u smislu zakonske obaveze uzimanja fiskalnog računa za izvršene usluge tj. kupljeni proizvod, te napominjemo da će pojačane inspekcijske aktivnosti biti nastavljene i u ostalim kantonima u Federaciji Bosne i Hercegovine a trajat će do kraja 2014.godine.