Inspekcijske aktivnosti Federalne uprave za inspekcijske poslove u kompaniji “Arcelor mittal” Zenica u 2014.godini

U pogledu davanja neutemeljenih izjava u medijima od strane pojedinaca kao i predstavnika udruženja „Eko-forum” Zenica koje se odnose na minimiziranje aktivnosti i sankcija koje su zbog negativnog uticaja na okoliš poduzimale inspekcije Federalne uprave za inspekcijske poslove prema kompaniji Arcelor Mittal d.o.o. Zenica, dužnost nam je da radi objektivnosti situacije upoznamo javno mnjenje Federacije BiH kao i žitelje Općine Zenica o aktivnostima koje su poduzimali federalni inspektori u nadzorima koji su vršeni u 2014.g., u navedenoj kompaniji. 

 

Urbanističko-ekološki inspektorat :

–       55 redovnih nadzora, 15 kontrolnih nadzora, 70 zapisnika, 23 rješenja, 2 PN=3.300 KM i 8 zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka zbog neizvršenih mjera po okolinskim dozvolama i prekoračenja emisija u zrak (po svakom zahtjevu zatraženo izricanje maximalne sankcije u skladu s odredbama novog Zakona o prekršajima, koja iznosi  200.000 KM).  

 

Inspektorat tehničke inspekcije

–       68 redovnih nadzora, 68 zapisnika, 60 rješenja, plaćena taksa 1.020 KM.

 

Inspektorat vodne inspekcije :

–       8 redovnih nadzora, 1 kontrolni nadzor, 9 zapisnika, 6 rješenja, 8 PN= 27.500 KM, 

3 zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka ( zatraženo izricanje prekršajne sankcije u iznosu od 3 x 55.000 KM), po nalogu inspektora plaćena posebna vodna naknada u iznosu od 93.204 KM.

 

Inspektorat inspekcije rada:

–       3 redovna  nadzora, 5 kontrolnih nadzora, 8 zapisnika, 3 rješenja, 8 PN= 13.200 KM.

 

 

    Ukupni rezulati za period januar-novembar 2014. Godine:

Izvršeno inspekcijskih nadzora   /redovnih i kontrolnih/                       

155

Sačinjeno zapisnika

155

Izdato rješenja za otklanjanje nedostataka

  92

Izdato prekršajnih naloga

  18

Iznos izdatih prekršajnih naloga /PN

                  44.000 KM

Podneseno prekršajnih prijava   

  11

Iznos podnesenih prekršajnih prijava  /PP

/po novom Zakonu o prekršajima Federcije BiH/

3 prijave X  55.000 KM

8 prijava X 200.000 KM

Izvršena naplata naknada / vode 

93.000 KM

 

UKUPNO OČEKIVANI FINANSIJSKI EFEKTI:

               PN     44.000  KM

               PP   165.000  KM

               PP 1.600.000 KM

Naknade           93.204  KM

Sve ukupno 1.902.204 KM

 

 

Uvažavajući navedene inspekcijske aktivnosti te poduzete mjere i izrečene sankcije prema prekršitelju kao i prijedloge za izricanje maksimalnih sankcija koji su dostavljeni nadležnom sudu na postupanje, može se reći da su inspekcije Federalene uprave za inspekcijske poslove permanentno prisutne u kompaniji Arcelor Mittal u smislu praćenja izvršenja naloženih upravnih mjera kao i da su objektivno primjenjene raspoložive represivne mjere prema prekršitelju, te s tim u vezi neprihvatljive su izjave pojedinaca koje imaju paušalan i destruktivan pristup o načinu rješavanja ekoloških problema u Zeničko-Dobojskom kantonu.  

Takođe izjave pojedinaca o mogućem podnošenju Izvještaja o počinjenom krivičnom djelu nadležnom tužilaštvu protiv odgovornih osoba navedene kompanije su još uvijek nepotpuni sa stanovišta ove Uprave. Takav zahtjev mora biti potkrepljen neoborivim dokazima koji upućuju na počinjeno krivično djelo a ne na paušalnim i aproksimativnim podacima. Na kraju upućujemo da svi oni koji smatraju da raspolažu sa validnim podacima koji upućuju na krivično djelo imaju pravo da to učine samostalno ili u okviru subjekta u ime kojeg nastupaju. Nažalost ova uprava ne raspolaže sa takvim podacima koje bi uvažili nadležni procesni krivični organi. 

Naša misija je da i dalje istrajemo u primjeni svih raspoloživih mjera a i sankcija predviđenih zakonima sa ciljem da se kompanija Arcelor Mittal dovede u zakonske okvire poslovanja, koje bi bilo na dobrobit svih građana Općine Zenica kao zaposlenih