ODRŽAN SASTANAK O REGULISANJU I KONTROLI RADA PIJACA I TRGOVACA-POJEDINACA NA PODRUČJU FBIH

Federalna uprava za inspekcijske poslove je, na inicijativu Federalnog ministarstva trgovine, danas upriličila sastanak povodom izmjena i dopuna Zakona o unutrašnjoj trgovini FBIH, a u smislu kvalitetnijeg regulisanja i kontrole obavljanja trgovine na malo ličnim radom, odnosno kategorije “trgovac pojedinac”. Sastanku su, osim direktora Federalne uprave za inspekcijske poslove i glavnog federalnog tržišnog inspektora, prisustvovali predstavnici Federalnog ministarstva trgovine,  Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine, te predstavnici javnih preduzeća – pijaca/tržnica iz Federacije BiH.

Konstatovano je da intencija izmjena i dopuna zakona ide u dva pravca, naime, omogućava kvalitetniju borbu protiv sive ekonomije kroz uvođenje neregistrovanih trgovaca pojedinaca u sistem i efikasniju kontrolu nad ovom vrstom djelatnosti, te pojednostavljivanje procedura za poslovanje ovih privrednika u FBiH. Najvažnije izmjene i dopune  se odnose na jasno propisivanje uvjeta za organizovanje pijace, na precizno regulisanje vrste roba u odnosu na prodajno mjesto, kao i na preciznije utvrđivanje odredbi u vezi sa vršenjem inspekcijskog nadzora.

Svi prisutni su naglasili važnost uspostavljanja saradnje i partnerstva u jačanju cjelokupnog sistema, kako bi se svi subjekti na pijačnim prostorima uveli u zakonske okvire i na taj način, pored represivnih, sprovodile preventivne i korektivne mjere u suzbijanju sive ekonomije u FBiH.

3 thoughts on “ODRŽAN SASTANAK O REGULISANJU I KONTROLI RADA PIJACA I TRGOVACA-POJEDINACA NA PODRUČJU FBIH

  1. Povratni ping: naza24
  2. Povratni ping: ruay
  3. Povratni ping: altogel login

Comments are closed.