Od 26.03. do 24.04.2018. godine, federalni inspektori izvršili 1.223 nadzora i izdali 857 prekršajnih naloga u iznosu od 1.299.622,00 KM

 

 

 

 

U okviru prvog ciklusa pojačanih inspekcijskih nadzora na teritoriji Federacije BiH u 2018. godini, federalni inspektori su, u periodu od 26.03. do 24.04.2018. godine, ostvarili sljedeće rezultate:

  • Izvršena su 1.223 inspekcijska nadzora i 21 kontrolni nadzor;
  • sačinjena su 1.223 zapisnika;
  • izdato je 857 prekršajnih naloga u ukupnom iznosu od 1.299.622,00 KM;
  • naplaćen je iznos od ukupno 61.938,00 KM na ime naknada za vode, šume, ceste i zrak;
  • izrečena je 251 upravna mjera, od kojih se 58 odnosi na mjere privremene zabrane rada;
  • od 353 kontrolisana privredna subjekta u pogledu primjene Zakona o fiskalnim sistemima, konstatovano je da svi subjekti nadzora posjeduju fiskalni uređaj;
  • 26 subjekata nadzora nisu izdavali fiskalne račune za prodate robe i izvršene usluge.

 

U saradnji s kantonalnim upravama za inspekcijske poslove, a prema dostupnim informacijama, u prvom kvartalu 2018. godine zatečeno je 756 radnika „nacrno“.

Podsjećamo, akcenat pojačanih inspekcijskih aktivnosti je na borbi protiv sive ekonomije, a inspekcijski nadzori se vrše u oblastima trgovine, turizma, rada, poljoprivrede, zdravstva, urbanizma i ekologije, saobraćaja, šumarstva, voda, verterinarstva, rudarstva, te termo i elektroenergetike. Aktivnosti se vrše putem zajedničkih multidisciplinarnih timova, u saradnji s kantonalnim inspektorima rada.

Koristimo priliku da ponovo pozovemo sve privredne subjekte nadzora u Federaciji BiH da preispitaju svoje poslovanje i blagovremeno ga uvedu u zakonske okvire, a kako ne bi bili predmet represivnih inspekcijskih mjera, odnosno finansijskog sankcionisanja. Također, napominjemo da će pojačane inspekcijske aktivnosti biti nastavljene u kontinuitetu.