Od 26.03. do 06.04.2018. godine, federalni inspektori izvršili 705 nadzora i izdali 454 prekršajna naloga u iznosu od 706.112,00 KM

 

 

 

U okviru prvog ciklusa pojačanih inspekcijskih nadzora na teritoriji Federacije BiH u 2018. godini, federalni inspektori su, u periodu od 26.03.-06.04.2018. godine, ostvarili sljedeće rezultate:

  • Izvršeno je 705 inspekcijskih nadzora i 13 kontrolnih nadzora;
  • sačinjeno je 705 zapisnika;
  • izdata su 454 prekršajna naloga u ukupnom iznosu od 706.112,00 KM;
  • naplaćen je iznos od ukupno 18.899,00 KM na ime naknada za vode, šume, ceste i zrak;
  • izrečeno je 156 upravnih mjera, od kojih se 35 odnosi na mjere privremene zabrane rada;
  • od 218 kontrolisanih privrednih subjekta u pogledu primjene Zakona o fiskalnim sistemima, konstatovano je da svi subjekti nadzora posjeduju fiskalni uređaj;
  • 22 subjekta nadzora nisu izdavali fiskalne račune za prodate robe i izvršene usluge.

 

Podsjećamo, akcenat pojačanih inspekcijskih aktivnosti je na borbi protiv sive ekonomije, a inspekcijski nadzori se vrše u oblastima trgovine, turizma, rada, poljoprivrede, zdravstva, urbanizma i ekologije, saobraćaja, šumarstva, voda, verterinarstva, rudarstva, te termo i elektroenergetike. Aktivnosti se vrše putem zajedničkih multidisciplinarnih timova, u saradnji s kantonalnim inspektorima rada.

Koristimo priliku da ponovo pozovemo sve privredne subjekte nadzora u Federaciji BiH da preispitaju svoje poslovanje i blagovremeno ga uvedu u zakonske okvire, a kako ne bi bili predmet represivnih inspekcijskih mjera, odnosno finansijskog sankcionisanja. Također, napominjemo da će pojačane inspekcijske aktivnosti biti nastavljene u kontinuitetu.