Obustavljen prekršajni postupak protiv pravnog lica „Selex“ d.o.o. Sarajevo

Rješenjem Općinskog suda u Sarajevu br. 65 0 Pr 256128 12 Pr od 29.11.2012.godine obustavljen je prekršajni postupak protiv pravnog lica „Selex” d.o.o. Sarajevo, pokrenut zahtjevom za pokretanje prekršajnog postupka Federalne uprave za inspekcijske poslove od 25.04.2012. godine zbog prekršaja iz člana 11. Odluke o kvaliteti tečnih naftnih goriva.
Općinski sud u Sarajevu obustavio je navedeni prekršajni postupak te je utvrdio da nije dokazano da je pravno lice „Selex” d.o.o. počinilo prekršaj za koji se tereti i to zbog procesnih razloga, tj. zbog propuštanja roka od 10 dana za dostavljanje izvještaja o kvalitetu goriva od strane akreditovane laboratorije „Herkon” d.o.o. Mostar, čime je okrivljeno pravno lice „Selex” d.o.o. onemogućeno da pravovremeno reaguje i zatraži postupak arbitraže u vezi sa laboratorijskim nalazom kvaliteta goriva. 
Federalna uprava za inspekcijske poslove je u skladu sa navodima iz navedenog Rješenja Općinskog suda u Sarajevu dana 04.03.2013. godine izvršila postupak inspekcijskog nadzora kod pravnog lica „Herkon” d.o.o. Mostar u smislu povrede propisa zbog propuštanja roka za dostavljanje izvještaja o kvalitetu goriva, te će protiv istog biti preduzete zakonom propisane mjere.