Nezakonit rad agencija za promet nekretnina u FBiH jedan od prioriteta FUZIP u borbi protiv sive ekonomije u 2023. godini

Jučer su, na poziv Federalnog ministra trgovine Zlatana Vujanovića, direktor Federalne uprave za inspekcijske poslove Anis Ajdinović i glavni federalni tržišni inspektor Elmir Ramić prisustvovali sastanku održanom u prostorijama Ministarstva u Mostaru povodom početka primjene Zakona o posredovanju u prometu nekretnina („Službene novine FBiH“, broj: 75/21) od 1.4.2023. godine.

Na sastanku je dogovorena saradnja i koordinacija aktivnosti na primjeni Zakona i vršenju inspekcijskog nadzora nad obavljanjem djelatnosti posredovanja u prometu nekretnina. Nakon početka primjene zakona 1.4.2023. godine, samo pravna i fizička lica registrovana za obavljanje djelatnosti posredovanja koja imaju sjedište ili podružnicu na području FBiH, zaposleno najmanje jedno lice koje ima položen stručni ispit, zaključen ugovor o osiguranju i koja su upisana u Registar posrednika, mogu obavljati djelatnost posredovanja u prometu nekretnina, a zakonski rok za usaglašavanje poslovanja posrednika sa Zakonom i upis u Registar posrednika je 31.3.2023. godine. Postupak licenciranja i registracije je započet nakon donošenja podzakonskih propisa u januaru 2021. godine, čime je ostavljen 15-mjesečni rok za usklađivanje poslovanja sa Zakonom. Inspekcijski nadzor nad provođenjem Zakona i podzakonskih propisa vrše federalna i kantonalne tržišne inspekcije.

Zakonom o posredovanju u prometu nekretnina je federalnim i kantonalnim inspekcijskim organima dodijeljena nova nadležnost, a tržišnim inspektoratima kvalitetan alat u borbi protiv sive ekonomije. Prema dostupnim podacima, veliki broj pravnih i fizičkih lica u FBiH ovu djelatnost obavlja nelegalno, zbog čega će  Federalna uprava za inspekcijske poslove fokus inspekcijskog nadzora staviti na agencije i pojedince koji obavljaju djelatnost prometovanja nekretnina, a koji se još nisu upisali u Registar posrednika. Inspekcijski nadzor ćemo koordinirati i sa kantonalnim inspekcijskim organima, a također ćemo poduzeti napore s ciljem osiguranja kvalitetnih edukacija za inspektore koji će provoditi nadzore u ovoj oblasti. Upozoravamo sva pravna i fizička lica koja obavljaju djelatnost prometa nekretnina da su dužni što prije osigurati pristupanje zaposlenih stručnom ispitu za licenciranje posrednika, te Federalnom ministarstvu trgovine podnijeti zahtjev za upis u Registar, kako bi postupak registracije završili u zakonskom roku, do 31.3.2023. godine. Inspekcijski nadzor u ovoj oblasti biće jedan od naših prioriteta u borbi protiv sive ekonomije u 2023. godini“, izjavio je Anis Ajdinović, direktor Federalne uprave za inspekcijske poslove.

Kaznene odredbe propisane su članovima 29., 30. i 31. Zakona, a novčane kazne kreću se u rasponu od 300,00KM do 30.000,00KM. Kazne za obavljanje djelatnosti lica koja nisu upisana u Registar posrednika kreću se u rasponu od 5.000,00KM do 30.000,00KM za pravno, od 2.500,00KM do 15.000,00KM za fizičko, te od 500,00 do 3.000,00KM za odgovorno lice u pravnom licu

– KRAJ –

Zakon o posredovanju u prometu nekretnina (“Službene novine FBiH”, broj: 75/21)