Kontrola kvaliteta tečnih naftnih goriva od strane Federalne uprave za inspekcijske poslove

Kontrolu kvaliteta tečnih naftnih goriva u Bosni i Hercegovini federalni inspektori provode na osnovu Odluke o kvalitetu tečnih naftnih goriva („Službeni glasnik BiH”, br. 27/02, 32/02, 28/04, 16/05, 14/06, 22/07,101/08,71/09,58/10,73/10), na način da Federalno ministarstvo energije rudarstva i industrije propisuju Pravilnik o utvrđivanju kvaliteta tečnih naftnih goriva u dvije sezone, ljetnu i zimsku. Pravilnik za ljetnu sezonu propisan je u periodu od 01.05-30.08. a period zimskog monitoringa je od 01.09.-30.04. Za jednu sezonu propisanog Pravilnika uzorkuje se 1900 uzoraka za analizu kvaliteta tečnih naftnih goriva.
Na osnovu izvještaja od strane akreditovanih labaratorija broj uzoraka za period jedne godine (01.01-31.12)iznosi 2800.
Struktura uzoraka prema mjestu uzorkovanja je sljedeća: 30 % od ukupnog broja uzoraka uzeto je ne mjestu carinjenja a ostalih 70 % uzoraka na prodajnim mjestima. Prema dosadasnjem izvještaju realizacija monitoringa je približna procentu od 98%.
Broj benzinskih pumpi u FBiH iznosi 695. 
Broj prekršajnih postupaka podnijetih u 2012 godini za dobavljače tečnih naftnih goriva kod koji je ocjenjena neusklađenost iznosi 30 (trideset ) te je protiv istih pokrenut postupak za učinjeni prekršaj kod nadležnih općinskih sudova a prema Odluci o kvalitetu tečnih naftnih goriva.Visina kazne prema Odluci za pravno lice iznosi 20 000 KM a za odgovorno lice iznosi 5000 KM (što implicira na ukupan eventualni finansijski efekat od 750.000 KM).
Federalni inspektori od devetog mjeseca 2012.godine vrše kontrolu kvaliteta goriva pomoću mobilnog uređaja SPEKTOMETRA. Ovaj način kontrole služi kao indikator – pokazatelj kojim će se utvrditi da li su goriva usklađena prema Odluci o kvalitetu tečnih naftnih goriva. Navedeni uređaj u momentu kontrole daje izvještaj u elektornskoj formi, te ukoliko se utvrdi da pojedini parametar kontrolisanog goriva nije usklađen prema Odluci, inspektori pozivaju akreditovanu labaratoriju u BiH da ponovi ispitivanje. U slučaju da akreditovana labaratorija potvrdi da se radi o gorivu koje ne zadovoljava propisane uvjete, nadležni federalni inspektor pokreće upravne mjere. U periodu od devetog mjeseca izvršeno je devedeset tri (93) inspekcijska pregleda na benzinskim pumpama, carinskim terminalima u FBiH i drugim terminalima pomoću mobilnog uređaja SPEKTOMETRA. Od navedenog broja inspekcijskih nadzora u dva slučaja utvrđeno je da su uzorci neusklađeni a što je i potvrđeno od strane akreditovane labaratorije.
Za ponovljeni prekršaj iz navedene Odluke dobavljač-pravna osoba kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 40 000 KM. Ukoliko se po treći put ponovi prekršaj, nadležna institucija izvršit će oduzimanje dozvole za rad.