Održana dvodnevna edukacija federalnih inspektora

Federalna uprava za inspekcijske poslove je  organizovala dvodnevnu edukaciju (u periodu 10-11.12.2012. godine) federalnih inspektora iz oblasti primjene Zakona o upravnom postupku FBiH i Zakona o prekršajima u FBiH sa ciljem unapređenja vršenja inspekcijskog nadzora u vođenju upravnog i prekršajnog postupka. Edukacija je održana u sali Centralne banke Bosne i Hercegovine u ul. Mehmeda Spahe 3. u Sarajevu. Uvaženi gosti predavači na navedenoj edukaciji bili su sudija Kantonalnog suda u Zenici gosp. Hilmo Ahmetović i advokat gosp. Nedim Muhić. Teme koje su obrađene tokom edukacije odnosile su se na Zakon o upravnom postupku Federacije BiH i Zakon o prekršajima Federacije BiH s aspekta praktične primjene od strane federalnih inspektora.

4 thoughts on “Održana dvodnevna edukacija federalnih inspektora

  1. Povratni ping: naza24
  2. Povratni ping: springfield hellcat pro

Comments are closed.