Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli ugovora za nabavku usluga opravke i servisiranja službenih vozila