Odluka o dodjeli ugovora za nabavku usluga servisiranje računarske opreme