Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli ugovora o nabavci usluga osiguranje službenih vozila (AO+AK)