Odluka o dodjeli ugovora drugorangiranom ponuđaču za nabavku servisiranja vozila za 2022. godinu