Odluka o pokretanju postupka konkurentskog zahtjeva za nabavku usluga osiguranja 10 doniranih (novonabavljenih) službenih vozila FUZIP-a.pdf