Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga osiguranja sl.vozila FUZIP za 2021. godinu