Odluka o dodjeli ugovora usluga osiguranje opreme i namještaja Fizip-a.pdf