Odluka o odgađanju postupka javne nabavke za Lot 3.pdf