Odluka o poništenju otvorenog postupka za nabavku usluga osiguranja sl.vozila (AO+KO) i osiguranje opreme Fuzip-a 26.6.2020..pdf