IZVJEŠTAJ O UTVRĐENIM NEPRAVILNOSTIMA KOD SUBJEKATA NADZORA ZA PERIOD 16.5. – 31.5.2023. GODINE

I.U inspekcijskim nadzorima nad  radom distributera naftnih derivata koji su vršeni na osnovu predstavki građana i izvještaja iz sistema IS NK PND Federalnog ministarstva trgovine, nisu utvrđene nepravilnosti u primjeni Odluke o propisivanju mjere neposredne kontrole cijena utvrđivanjem maksimalne visine marži za naftne derivate.

U ovom izvještajnom periodu izvršeno je 17 inspekcijskih nadzora bez nepravilnosti.

II.U nadzorima na osnovu Odluke o izmjeni Odluke o propisivanju mjera neposredne kontrole cijena utvrđivanjem maksimalne visine marži za pojedine osnovne životne namirnice i druge proizvode, nepravilnosti su utvrđene kod 10 subjekata nadzora – pravnih lica i dva (2) subjekta nadzora – fizička lica:

PRAVNA LICA:

 1. MEGA MARKT D.O.O. MOSTAR PJ NOVO SARAJEVO
 2. DADIĆ PROMET D.O.O. BUGOJNO PJ GORNJI VAKUF
 3. ZGODIĆ COMMERC D.O.O. SARAJEVO
 4. EMIL COMERC D.O.O. ZENICA
 5. PZU EUROPHARM BUGOJNO OGRANAK VITEZ
 6. PZU LUPRIV MOSTAR OGRANAK BUGOJNO
 7. DM DROGERIE MARKT D.O.O. SARAJEVO PODRUŽNICA TUZLA
 8. KONZUM D.O.O. SARAJEVO PJ 311 SREBRENIK
 9. CM COSMETIC MARKET D.O.O. VITEZ PJ ŽIVINICE
 10. NERETVANAC D.O.O. NEUM

FIZIČKA LICA:

 1. TR DINO MOSTAR
 2. TR AMAR NOVO SARAJEVO

Nadzori su vršeni na osnovu predstavki građana i u redovnom inspekcijskom nadzoru.

Na osnovu člana 14. Zakona o kontroli cijena („Službene novine Federacije BiH“, broj: 2/95, 70/08) propisano je: „Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 KM do 10.000,00 KM kaznit će se za prekršaj pravno lice u slučaju kada se ne pridržava propisanih mjera neposredne kontrole cijena (član 4.). Za radnju iz stava 1. ovog člana kaznit će se za prekršaj odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 250,00 KM do 2.500,00 KM, a fizičko lice novčanom kaznom iznosu od 500,00 KM do 1.500,00 KM.“

Broj nadzora za posmatrani period:

 • Nafta i naftni derivati: 17 kontrola
 • Životne i druge namirnice: 36 kontrola

Utvrđeno je 12 nepravilnosti:  22 prekršajna naloga u iznosu od 13.500,00 KM.

U posmatranom periodu izvršeno je 53 inspekcijska nadzora nad primjenom odredbi Zakona o kontroli cijena vezano za Odluke o neposrednoj kontroli cijena. 

                                      

– KRAJ –