IZVJEŠTAJ O UTVRĐENIM NEPRAVILNOSTIMA KOD SUBJEKATA NADZORA ZA PERIOD 1.6. – 15.6.2023. GODINE

I.Nadzor na osnovu Odluke o propisivanju mjere neposredne kontrole cijena utvrđivanjem maksimalne visine marži za naftne derivate.

U ovom izvještajnom periodu nisu vršeni inspekcijski nadzori.

II.U nadzorima na osnovu Odluke o izmjeni Odluke o propisivanju mjera neposredne kontrole cijena utvrđivanjem maksimalne visine marži za pojedine osnovne životne namirnice i druge proizvode, nepravilnosti su utvrđene kod 13 subjekata nadzora – pravnih lica i pet (5) subjekta nadzora – fizička lica:

PRAVNA LICA:

 1. BELAMIONIX D.O.O. BRČKO DC, PJ SREBRENIK
 2. FORUM D.O.O. LIVNO
 3. LJZU LUPRIV  PHARM D.O.O. MOSTAR
 4. LJZU LUPRIV  PHARM D.O.O. OGRANAK LIVNO
 5. LJZU FARM D.O.O. ŠIROKI BRIJEG
 6. LJZU CVIT LIKARIJE D.O.O. LJUBUŠKI
 7. HERCEGOVINA PROMET D.O.O. MOSTAR
 8. OLI D.O.O. POSUŠJE
 9. YIMOR D.O.O. DOMALJEVAC PJ MARKET TUZLA
 10. YIMOR D.O.O. DOMALJEVAC PJ MARKET SREBRENIK
 11. ESO SLAD D.O.O. GRAČANICA
 12. UTD BEST D.O.O. TRAVNIK PJ VRBANJA  BUGOJNO
 13. HO KOMERC D.O.O. STOLAC

 

FIZIČKA LICA:

 1. TR GORICA STOLAC
 2. LJEKARNA MARIJA LJUBUŠKI
 3. TR AMINA MOSTAR
 4. TR TEA STOLAC
 5. TR MAJRA MOSTAR

 

Nadzori su vršeni na osnovu predstavki građana i u redovnom inspekcijskom nadzoru.

Na osnovu člana 14. Zakona o kontroli cijena („Službene novine Federacije BiH“, broj: 2/95, 70/08) propisano je: „Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 KM do 10.000,00 KM kaznit će se za prekršaj pravno lice u slučaju kada se ne pridržava propisanih mjera neposredne kontrole cijena (član 4.). Za radnju iz stava 1. ovog člana kaznit će se za prekršaj odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 250,00 KM do 2.500,00 KM, a fizičko lice novčanom kaznom iznosu od 500,00 KM do 1.500,00 KM.“

Broj nadzora za posmatrani period:

 • Nafta i naftni derivati: nije bilo kontrola
 • Životne i druge namirnice: 54 kontrole

Utvrđeno je 18 nepravilnosti za koje je planirano podnošenje 31 prekršajnog naloga u iznosu od 18.750,00 KM.

U posmatranom periodu izvršeno je 54 inspekcijskih nadzora nad primjenom odredbi Zakona o kontroli cijena vezano za Odluke o neposrednoj kontroli cijena. 

                                     

– KRAJ –