Inspekcijski organi u FBiH dogovorili zajedničko djelovanje u borbi protiv sive ekonomije i zaštiti potrošača

Dana 2.3.2022. godine, održan je on-line sastanak direktora i predstavnika Federalne i kantonalnih uprava za inspekcijske poslove i inspekcijskih organa, na kojem su razmatrane provedene i dogovorene buduće zajedničke aktivnosti inspekcijskih organa u FBiH, s fokusom na borbu protiv sive ekonomije, kontrolu cijena i marži shodno odlukama Vlade FBiH, te zdravstveno-sanitarne nadzore i zaštitu zdravlja stanovništva u FBiH.

“Saradnja FUZIP i kantonalnih uprava za inspekcijske poslove i inspekcijskih organa u FBiH je naročito intenzivirana u protekle dvije godine, kada smo zajedničkim djelovanjem ostvarili značajne rezultate na zaštiti zdravlja stanovništva i zaštiti prava potrošača u FBiH. Djelovanjem inspekcijskih organa u oblasti kontrole poštivanja higijensko-epidemioloških mjera, samo u protekloj godini je izvršeno skoro 30.000 nadzora, dok su federalni i kantonalni tržišni inspektori od aprila 2021. godine, kada su donesene odluke Vlade FBiH o kontroli cijena i marži, izvršili skoro 2.000 nadzora. Zahvaljujemo kolegama iz kantona za saradnju i najavljujemo još intenzivniji zajednički angažman inspekcijskih organa u FBiH” izjavio je Anis Ajdinović, direktor Federalne uprave za inspekcijske poslove.

Predstavnici kantonalnih uprava za inspekcijske poslove su podržali zajedničke aktivnosti i zatražili dalju podršku Federalne uprave za inspekcijske poslove u unapređenju operativno-logističkih uslova za rad.

Sastanku su, osim predstavnika FUZIP, prisustvovali i predstavnici kantonalnih uprava za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo, Kantona 10, Zeničko-dobojskog, Zapadno-hercegovačkog, Bosansko-podrinjskog, Tuzlanskog i Srednjobosanskog kantona.

– KRAJ –

 

Federalna uprava za inspekcijske poslove je samostalni federalni organ uprave. Formalno je organizovana i otpočela s radom u januaru 2007. godine, temeljem Zakona o inspekcijama u Federaciji BiH. Sjedište Federalne uprave je u Sarajevu.

Federalna uprava obavlja poslove iz nadležnosti federalnih inspekcija koje su organizovane u sastavu Uprave, i vrši i druge upravne i stručne poslove utvrđene posebnim zakonima. Nadležna je za obavljanje inspekcijskih nadzora nad primjenom federalnih propisa i propisa BiH kojima je utvrđena nadležnost entitetskih inspekcija za vršenje inspekcijskog nadzora, kao i drugim propisima. Federalnom upravom rukovodi direktor Mr Anis Ajdinović. 

Za više informacija, možete kontaktirati Kabinet direktora Federalne uprave za inspekcijske poslove na telefon 033/563-360 ili e-mail: info@fuzip.gov.ba