Inspekcijske mjere monitoringa spornih proizvoda čaja od čička na području Federacije Bosne i Hercegovine

Federalna uprava za inspekcijske poslove poduzela je hitne mjere pojačanog inspekcijskog nadzora na graničnim prelazima pri uvozu u Federaciju Bosne i Hercegovine spornih proizvoda čaja od korijena čička zbog opravdane sumnje da isti sadrži nedozvoljen sastojak – atropin. Agencija za sigurnost hrane BiH dostavila je Federalnoj upravi za inspekcijske poslove  obavjest po predmetu povlačenja iz prodaje sa tržišta Republike Hrvatske spornog proizvoda čaja od korijena čička pakovanog u kartonskoj ambalaži od 50 grama lot 034710 sa rokom upotrebe do 07.2013.godine proizvođača Herbarium d.o.o. Pitomača Republika Hrvatska radi pronalaska atropina u sirovini. Obzirom da je dio pošiljke u količini od 57 kg uvezen u BiH preduzete su sve potrebne mjere, te su obavljene neophodne koordinacije sa nadležnim općinskim i kantonalnim inspekcijama kako bi sporni proizvod prilikom pronalsaka na tržištu u FBiH hitno bio stavljen van prometa.