Informacija po zaduženju Zastupničkog doma Parlamenta FBiH

IZVJEŠTAJ O UTVRĐENIM NEPRAVILNOSTIMA KOD SUBJEKATA NADZORA ZA PERIOD 1.11. – 30.11.2022. GODINE

Nadzor nad  radom distributera naftnih derivata vršen je na osnovu predstavki građana i izvještaja iz sistema IS NK PND Federalnog ministarstva trgovine, te su kod jednog (1) subjekta nadzora utvrđene nepravilnosti u primjeni Odluke o propisivanju mjere neposredne kontrole cijena utvrđivanjem maksimalne visine marži za naftne derivate:

1. PETROL BH OIL D.O.O. SARAJEVO BS PRIGRAĐANI MOSTAR

U nadzorima na osnovu Odluke o izmjeni Odluke o propisivanju mjera neposredne kontole cijena utvrđivanjem maksimalne visine marži za pojedine osnovne životne namirnice i druge proizvode, nepravilnosti su utvrđene kod sedam (7) subjekata nadzora – pravnih lica:

1. UTD BEST D.O.O. NOVI TRAVNIK PJ ILIJAŠ
2. KONZUM D.O.O. SARAJEVO PJ ILIJAŠ
3. HODŽERS D.O.O. ILIJAŠ
4. BELAMIONIX D.O.O. BRČKO DC PJ BIHAĆ
5. CRVENA JABUKA D.O.O. BANJA LUKA PJ BIHAĆ
6. MEGLE O.O. BIHAĆ
7. MILKOS D.O.O. SARAJEVO

Nadzor je vršen na osnovu predstavki građana i u redovnom inspekcijskom nadzoru.

Na osnovu člana 14. Zakona o kontroli cijena („Službene novine Federacije BiH“, broj: 2/95, 70/08) propisano je: „Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 KM do 10.000,00 KM kaznit će se za prekršaj pravno lice u slučaju kada se ne pridržava propisanih mjera neposredne kontrole cijena (član 4.). Za radnju iz stava 1. ovog člana kaznit će se za prekršaj odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 250,00 KM do 2.500,00 KM.“

– KRAJ –