FUZIP u projektu „Pomoć BiH u poboljšanju kvaliteta zraka i upravljanju kvalitetom zraka“ pod pokroviteljstvom SIDA i SEPA

Danas je u prostorijama Federalne uprave za inspekcijske poslove zvanično potpisan ugovor kojim se posredstvom društva CETEOR d.o.o Sarajevo – Centar za ekonomski tehnološki i okolinski razvoj, osigurava realizacija dijela projekta „Pomoć Bosni i Hercegovini u poboljšanju kvaliteta zraka i upravljanju kvalitetom zraka“ iz područja inspekcijskih službi.

Naime, Uprava je putem Koordinacionog tijela za projekte još u novembru 2019. godine započela pregovore s predstavnicima Švedske agencije za razvoj i saradnju (SIDA) i Švedske agencije za zaštitu okoliša (SEPA) kao implementatorima cijelog projekta, po pitanju učešća Uprave u aktivnostima iz Komponente 6. projekta pod nazivom „Provođenje zakona putem inspekcijskih sužbi“, a koje uključuju podršku u smislu kadrovskog jačanja entitetskih inspekcija, odnosno Federalnog urbanističko-ekološkog inspektorata, s ciljem unapređenja inspekcijskog nadzora u oblasti zaštite okoliša, kao i doprinosa poboljšanju kvaliteta zraka. Pomenuti projekat ima dalekosežan značaj za BiH jer podrazumijeva niz komponenata koje povezuju područja nadležnosti državnih i entitetskih institucija u segmentu poboljšanja i upravljanja kvalitetom zraka, dok u komponenti koja se odnosi na inspekcijske organe pruža osnov i podršku za vremenski ograničen angažman dvije osobe u svrhu kadrovskog jačanja i primjene inovativnih metoda u suzbijanju aerozagađenja na području FBiH, ali i prateće specijalizacije, obuke i opreme, kao i mentorstvo osigurano od strane implementatora projekta.

Uzimajući u obzir problematiku, obim, vrste i izvore aerozagađenja, ograničene institucionalne, finansijske i kadrovske kapacitete u decentraliziranom sistemu podjele nadležnosti, Vlada FBiH je na prijedlog odgovornih institucija Zaključkom V. Broj 1514/2020 od 5.11.2020. godine, izrazila opredijeljenost, spremnost i otvorenost za doprinos u rješavanju problema kvaliteta zraka shodno ciljevima postavljenim ovim projektom.

Federalna uprava za inspekcijske poslove ostaje trajno opredijeljena za korake koje znače kontinuitet u progresivnom pristupu rješavanju problema od strukturalnog i strateškog značaja za inspekcijski nadzor na području FBiH.

 

– KRAJ –

Federalna uprava za inspekcijske poslove je samostalni federalni organ uprave. Formalno je organizovana i otpočela sa radom u januaru 2007. godine, temeljem Zakona o inspekcijama u Federaciji BiH. Sjedište Federalne uprave je u Sarajevu. Federalna uprava obavlja poslove iz nadležnosti federalnih inspekcija koje su organizovane u sastavu uprave, i vrši i druge upravne i stručne poslove utvrđene posebnim zakonima. Nadležna je za obavljanje inspekcijskih nadzora nad primjenom federalnih propisa i propisa BiH kojima je utvrđena nadležnost entitetskih inspekcija za vršenje inspekcijskog nadzora, kao i drugim propisima.

Federalnom upravom rukovodi direktor Mr Anis Ajdinović. www.fuzip.gov.ba

 

Za više informacija, možete kontaktirati Kabinet direktora Federalne uprave za inspekcijske poslove na telefon 033/563-360 ili e-mail: info@fuzip.gov.ba