Dan: 3. Februara 2021.

FUZIP u projektu „Pomoć BiH u poboljšanju kvaliteta zraka i upravljanju kvalitetom zraka“ pod pokroviteljstvom SIDA i SEPA

Danas je u prostorijama Federalne uprave za inspekcijske poslove zvanično potpisan ugovor kojim se posredstvom društva CETEOR d.o.o Sarajevo – Centar za ekonomski tehnološki i okolinski razvoj, osigurava realizacija dijela projekta „Pomoć Bosni i Hercegovini u poboljšanju kvaliteta zraka i upravljanju kvalitetom zraka“ iz područja inspekcijskih službi. Naime, Uprava je putem Koordinacionog tijela za projekte […]