FUZIP na stručnoj radionici o inspekcijskom nadzoru u oblasti vinogradarskih i vinskih registara i proizvodnje

Federalni poljoprivredni inspektori i predstavnik informatičkog odsjeka FUZIP su u periodu od 9. do 12.8.2022. godine učestvovali na stručnoj radionici o inspekcijskom nadzoru u oblasti vinogradarskih i vinskih registara i proizvodnje koju je u okviru projekta “Podrška Evropske unije za konkurentnost poljoprivrede i ruralni razvoj u Bosni i Hercegovini“EU4AGRI u Republici Češkoj organizovao Centralni Institut za kontrolu i testiranja u poljoprivredi (UKZUZ) i Razvojne agencije Republike Češke (ČRA).

Osnovni cilj stručne radionice bilo je upoznavanje s principima vođenja obaveznih evidencija i inspekcijskih nadzornih aktivnosti u vinogradarstvu i vinarstvu u okvirima Evropske Unije, kroz predavanja o administrativnim procedurama kontrolnih i administrativnih procesa i rada s GPS sistemom u procesu registracije subjekata u vinogradrskoj proizvodnji, korelaciji informatičkih matrica zemljišnih registara Republike Češke i vinogradarskih registara UKZUZ, metodologiji inspekcijskog nadzora u oblasti vinogradarskih i vinskih registara, inspekciji malih i velikih vinograda i malih i velikih vinarija, te okviru obavezujućih evidencija proizvođača stonog grožđa i grožđa za vino (površine, kapacitet, sorte, itd.) i proizvođača vina (posude, tehnološki procesi, enološki dodaci, označavanje posuda i deklarisanje vina,promet, itd.)

S obzirom na efekte radionice, usvajanje inspekcijskih praksi i vizije o potrebnim institucionalnim i informatičkim kapacitetima u BiH iz nesebičnog i transparentnog prijenosa svih iskustava kolega iz Republike Češke, cijenimo važnim doprinos koji se očekuje kroz dalji kontinuitet ove projektne aktivnosti kako kroz EU4AGRI projekat, tako i kroz eventualne nove projektne okvire u domenu poljoprivrede i sigurnosti hrane pod koordinacijom i realizacijom ČRA u Bosni i Hercegovini“, izjavio je Mehmed Čeligija, glavni federalni poljoprivredni inspektor.

Kroz projekat se kontinuirano pruža podrška institucionalnim kapacitetima poljoprivrednih inspektorata za usklađivanje s pozitivnim praksama EU u uspostavi adekvatnih dokumentacionih sistema (baza i evidencija) i provedbi nadzornih aktivnosti na terenu, odnosno aktivnosti vezanih za predpristupne procese Bosne i Hercegovine u oblasti poljoprivrede, a radionici su, osim federalnih, prisustvovali i predstavnici entiteta Republika Srpska i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine. 

Tokom studijske posjete, prezentiran je i značaj vinogradarstva Republike Češke u okvirima politike poljoprivrede u cilju ruralnog razvoja i dostignuti efekti koji su polučeni razvojem vinskih cesta, kako sa stajališta prihodovanja, revitalizacije malih poljoprivrednih porodičnih privrednih subjekata, tako i sa stajališta proširenja kulturne i turističke ponude grada Znojmo, moravske regije i čitave Republike Češke.

– KRAJ –