FUZIP i EBRD: Inicirana druga faza projektne saradnje s ciljem jačanja inspekcijskih organa u FBiH

Direktorica Federalne uprave za inspekcijske poslove (FUZIP) Ivana Prvulović sastala se danas u sjedištu Regionalnog ureda Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) u Sarajevu s direktoricom Ureda EBRD u BiH Manuleom Naessl.

Sastanak je organizovan s ciljem iniciranja druge faze saradnje kroz podršku EBRD prioritetima novog menadžmenta FUZIP koji se odnose na organizacijski razvoj, jačanje kapaciteta i digitalnu transformaciju u funkciji unapređenja vladavine prava, integriteta i efikasnosti inspekcija, a uz saradnju, participaciju kantonalnih inspekcija. U okviru saradnje je također planirano organizovanje posebne radionice o unapređenju inspekcijskog nadzora i njihovim efektima  na poslovno okruženje koja će okupiti predstavnike udruženja poslodavaca, zainteresovanih međunarodnih organizacija i inspekcijskih organa u FBiH.

Gospođa Naessl je čestitala novoj direktorici FUZIP na imenovanju i, uz konstataciju da su inspekcije jako važan segment svakog društva, iskazala zadovoljstvo opredjeljenjem FUZIP ka poduzimanju odlučnih koraka na unapređenju institucionalnih kapaciteta i metodologije djelovanja federalnih inspekcija s ciljem smanjenja sive ekonomije i doprinosa inspekcija kreiranju boljeg poslovnog ambijenta u FBiH.

Direktorica Prvulović je istakla da su ciljevi i prioriteti FUZIP usklađeni s principima moderne uprave, međunarodnim praksama i proklamovanim ciljevima EBRD i donatora – Švicarskog državnog sekretarijata za ekonomska pitanja (Swiss State Secretariat for Economic Affairs – SECO). Posebno je zatražila podršku EBRD unapređenju kapaciteta FUZIP u oblasti analize rizika, kako bi se izvršenje zakona baziralo na podacima, dokazima, procjeni i upravljanju rizicima te planiranju, čime bi se osigurala pravilna usmjerenost i povećala svrsishodnost inspekcijskih nadzora. Zahvalila je za podršku EBRD u okviru prve faze saradnje „Brzi savjetodavni odgovor u Paketu solidarnosti – Podrška Federalnoj upravi za inspekcijske poslove u jačanju kapaciteta i poboljšanju koordinacije“, realizovane u toku 2022. godine te iskazala zadovoljstvo zbog nastavka saradnje.

Opći cilj druge faze saradnje EBRD i FUZIP usmjeren je na podršku FUZIP u jačanju institucionalnih i regulatornih kapaciteta, kao i saradnji s kantonalnim inspekcijama i prekršajnim odjeljenjima sudova u cilju poboljšanja provedbe zakona i djelotvornosti inspekcija prema privrednim subjektima uz povećanje transparentnosti u radu inspekcija.

– KRAJ –