Federalni saobraćajni inspektorat u pojačanim kontrolama osovinskog pritiska mase i dimenzije vozila na magistralnim cestama u FBiH

U skladu s Programom pojačanih inspekcijskih nadzora na području svih kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine za period od 22.11. do 24.12.2021. godine, Federalni saobraćajni inspektorat putem federalnih saobraćajnih inspektora za ceste vrši pojačane inspekcijske kontrole osovinskog pritiska ukupne dopuštene mase i dimenzije vozila na magistralnim cestama na području Federacije BiH, u skladu sa Zakonom o cestama Federacije BiH (“Službene novine FBiH”, broj: 12/10,16/10 i 66/13). Kontrole se vrše  uz prisustvo ovlaštenog vagara JP Cesta FBiH i uz prisustvo predstavnika  organa unutrašnjih poslova-policije.

Zaštita cesta od prekomjernog opterećenja i prekoračenja ukupne mase i osovinskog opterećenja je od iznimnog značaja za osiguravanje nesmetanog i sigurnog saobraćaja i očuvanja projektovanog stanja ceste. Prijevoz vozilima koja prelaze dozvoljenu težinu, osovinski pritisak ili dimenzije dozvoljen je samo uz odobrenje za vanredni prijevoz, ako stanje javne ceste i saobraćaja na njoj to dopušta – obrazložio je Tomislav Mikulić, glavni federalni saobraćajni inspektor po ovlaštenju.

U prve dvije sedmice pojačanih nadzora izvršene su 34 kontrole u okviru kojih je kod 16 subjekata nadzora utvrđeno prekoračenje ukupne mase i osovinskog opterećenja. Kazne za ovaj prekršaj su propisane Zakonom o cestama FBiH, a kreću se u rasponu od 1.500,00 do 15.000KM za pravno lice, od 500,00KM do 3.000,00 KM za odgovorno lice u pravnom licu i od 200,00 KM do 1.500,00KM za fizičko lice.

– KRAJ –

 

Federalni saobraćajni inspektorat je jedan od 11 inspektorata Federalne urpave za inspekcijske poslove. Inspektorat vrši inspekcijski nadzor nad provođenjem zakona i propisa koji se odnose na: javne ceste, njihovu gradnju, rekonstrukciju, korištenje i održavanje; upravljanje i zaštitu javnih cesta i njezine infrastrukture; zaštitni cestovni pojas i njegovo korištenje; odvijanje javnog prevoza lica i stvari u unutrašnjem cestovnom saobraćaju (linijski cestovni prijevoz autobusom, taksi prijevoz, rent-a-car, prijevoz za lične potrebe i dr.); licence za pojedine vrste prevoza u unutrašnjem cestovnom prometu; rad autobusnih i teretnih stanica i cjenovnik usluga koji je pod nadzorom; provođenje propisa u međunarodnom i međuntitetskom cestovnom saobraćaju, osim u nadzoru koji obavljaju organi državne granične službe; izgradnju, rekonstrukciju i održavanje željezničkih pruga, postrojenja, uređaja i opreme; odvijanje željezničkog saobraćaja i provođenje mjera sigurnosti u željezničkom saobraćaju; sistem veza i njegovo funkcionisanje; sigurnost plovidbe u vodama za plovidbu; žičarama, dizalima i cjevovodnim transportom; zrakoplovstvo i zrakoplovnu infrastrukturu; poštanski saobraćaj; vršenje javnih ovlasti od strane pravnih lica iz oblasti saobraćaja; nadzor i kontrola podzemnih instalacija; obavlja i druge inspekcijske poslove određene zakonom.