Federalni inspektorat rada: na radilištima se mora obezbijediti puna sigurnost i zaštita na radu!

Povodom nedavnih nesreća na radu sa smrtnim ishodom u kojima su na radilištima u Zenici i Sarajevu nažalost smrtno stradala tri radnika, Federalni inspektorat rada želi skrenuti pažnju na obavezu dosljedne primjene važećih odredaba Zakona o zaštiti na radu (“Službene novine Federacije BiH“, br. 79/20) i upozoriti sve poslodavce u Federaciji BiH da radnicima moraju obezbijediti punu sigurnost i zaštitu zdravlja na radu, odnosno osigurati bezbjedne uvjete na radu kojima će se u najvećoj mogućoj mjeri spriječiti nastanak povreda na radu.

Prema trenutno dostupnim podacima, u FBiH su u toku ove godine evidentirane 183 teže povrede na radu od kojih, nažalost, osam (8) sa smrtnim ishodom, dok je u 2020. godini evidentirano 166 povreda na radu od čega je također osam (8) povreda na radu sa smrtnim ishodom i 158 težih povreda.

Teže povrede na radu s teškim posljedicama i smrtnim ishodima su pretežno vezane za privremena radilišta, a u pravilu su posljedica drastičnog kršenja i nesprovođenja zakonom propisanih mjera vezanih za zaštitu na radu. Naročito je važno da se mjere propisane novim Zakonom o zaštiti na radu suštinski primjenjuju i poštuju, kako bi se spriječili događaji koji izazivaju povrede na radu, a  posebno one s teškim posljedicama i fatalnim ishodima.

Poslodavci koji izvode radove na izgradnji objekata moraju se pridržavati tehničke dokumentacije u kojoj su projektovane mjere zaštite na radu, uz obavezu da izrade elaborate o uređenju radilišta u skladu s propisima donesenim na osnovu Zakona, te obezbijede izvođenje radova prema tom elaboratu.

Stoga apelujemo na izvođače radova da posebnu pažnju posvete suštinskoj izradi elaborata o uređenju radilišta, a potom izvrše obuku radnika koji izvode radove i upoznaju ih sa opasnostima vezanim za iste. Posebno ističemo da sredstva rada i sredstva lične zaštite moraju biti takva da pružaju pouzdanu i punu zaštitu radnicima od rizika pri radu“, istakao je Željko Koštro, glavni federalni inspektor rada po ovlaštenju.

U cilju provođenja zakona, federalni inspektori rada za oblast zaštite na radu će u saradnji s nadležnim kantonalnim inspektorima intenzivirati inspekcijske nadzore, posebno na radilištima, gdje su povrede na radu najčešće završavale smrtnim ishodom.

Federalni inspektori rada za oblast zaštite na radu su u periodu januar – oktobar 2021. godine izvršili 57 inspekcijskih nadzora, izdali 42 rješenja o otklanjanju nedostataka, te izrekli 13 prekršajnih naloga u iznosu od 29.000,00KM. Kazne propisane Zakonom o zaštiti na radu kreću se u rasponu od 1.000,00 do 15.000,00KM.

– KRAJ –

Federalni inspektorat rada Federalne uprave za inspekcijske poslove, putem federalnog inspektora rada za oblast zaštite na radu, vrši neposredne inspekcijske nadzore nad provođenjem zakona i podzakonskih propisa koji se odnose na oblast zaštite na radu kod javnih preduzeća, ali i drugih subjekata nadzora u skladu sa zakonom propisanim nadležnostima.

Nesreće na radu koje se dešavaju na gradilištima prvenstveno kontrolišu kantonalni inspektori rada za oblast zaštite na radu, koji po prijavama o nastalim povredama na radu u saradnji s kantonalnim tužiocima odmah vrše uviđaje na licu mjesta, a obavještenja i izvještaje o povredama na radu sukladno odredbama člana 79. stav 1. Zakona o zaštiti na radu („Sl. novine Federacije BiH“, br. 79/20) dostavljaju Federalnoj upravi za inspekcijske poslove – Federalnom inspektoratu rada. U slučajevima povreda na radu i nesreća koje su zadesile veći broj radnika, uviđaje vrše, po potrebi, i federalni inspektori rada za oblast zaštite na radu.

Za više informacija, možete kontaktirati Kabinet direktora Federalne uprave za inspekcijske poslove na telefon 033/563-360 ili e-mail: info@fuzip.gov.ba