Federalna uprava za inspekcijske poslove ustupila oduzetu robu centrima za socijalni rad u FBiH

Federalna uprava za inspekcijske poslove je 21.12.2016. izvršila ustupanje robe oduzete u inspekcijskom nadzoru centrima za socijalni rad na području Federacije Bosne i Hercegovine. Tom prilikom je ukupno 1045 pari obuće donirano u humanitarne svrhe, putem centara za socijalni rad u svih deset kantona u FBiH.

Naime, krajem 2015. godine, federalna tržna inspekcija je inspekcijskim nadzorom privremeno oduzela robu od privrednog subjekta registrovanog na području Brčko Distrikta, a koji posluje na području FBiH, zbog nepostojanja vjerodostojne dokumentacije o porijeklu i vlasništvu nad istom.  Prekršajnim nalogom je izrečena zaštitna mjera oduzimanja predmeta prekršaja, te je roba po oduzimanju smještena u prostorijama firme „Cementara Lukavac“ d.o.o. Lukavac. Subjekt nadzora je prihvatio odgovornost, nije tražio sudsko odlučivanje i u zakonskom roku je izvršio uplatu kazne propisane prekršajnim nalozima.

Ustupanje (doniranje) robe oduzete u inspekcijskom nadzoru omogućeno je Pravilnikom o postupku raspolaganja, čuvanja, prodaje ili uništenja privremeno oduzete robe u inspekcijskom nadzoru, koji propisuje da inspektor može ustupiti (donirati) oduzetu robu u humanitarne svrhe putem centara za socijalni rad u slučajevima gdje se ne radi o visokotarifnoj robi i ukoliko je roba od interesa za humanitarne potrebe.

Federalna uprava za inspekcijske poslove će i ubuduće potpomagati rad socijalnih centara u FBiH na ovaj način.

5 thoughts on “Federalna uprava za inspekcijske poslove ustupila oduzetu robu centrima za socijalni rad u FBiH

  1. Povratni ping: amanita muscaria for sale
  2. Povratni ping: ks quik 2000

Comments are closed.