Konferencija za medije

Dana 19.12.2016. godine, Federalna uprava za inspekcijske poslove je održala konferenciju za medije, na kojoj su obuhvaćene tri zasebne teme:

– PREZENTACIJA RAZULTATA RADA IZ POJAČANIH INSPEKCIJSKIH NADZORA U TOKU 2016. GODINE

Federalna uprava za inspekcijske poslove od početka 2016. godine vrši pojačane inspekcijske nadzore s posebnim akcentom na suzbijanju sive ekonomije i rada „nacrno“. Pojačani inspekcijski nadzori dinamizirani su u tri ciklusa, realizuju se od strane Federalne uprave za inspekcijske poslove i i kantonalnih uprava za inspekcijske poslove, a predmetom inspekcijskih kontrola obuhvaćene su oblasti  tržišne, turističko-ugostiteljske, sanitarno-zdravstvene, farmaceutske, saobraćajne, šumarske, veterinarske, vodne, urbanističko-ekološke, inspekcije za hranu, inspekcije rada i zaštite na radu i poljoprivredne inspekcije.

Ističemo da se inspekcijski nadzori u okviru sprječavanja sive ekonomije i rada nacrno sprovode u koordinaciji s Poreznom upravom FBiH, te je već konstatovano da je sinhronizovano djelovanje dvije federalne uprave dovelo do značajnih rezultata na uvođenju reda u oblastima za koje su zadužene i osiguravanje vladavine zakona što je dovelo do povećavanja broja legalno zaposlenih i, na toj osnovi, rasta doprinosa za PIO/MIO, zdravstvo i osiguranje u slučaju nezaposlenosti.

Federalna uprava za inspekcijske poslove je u periodu od 13.04.2016. do 11.12.2016. godine, a u pogledu vršenja pojačanih inspekcijskih nadzora u unutrašnjoj kontroli na teritoriji Federacije BiH, ostvarila sljedeće rezultate:

  • izvršeno je 11569 inspekcijskih nadzora i 199 kontrolnih nadzora;
  • izdato je4645 prekršajnih naloga u ukupnom iznosu od 5.891.292,00 KM
  • naplaćen je iznos od ukupno 2.628.793,23 KM na ime naknada za vode, šume, ceste i zrak;
  • izrečeno je ukupno 1089 upravnih mjera;
  • izdato je 807 rješenja o otklanjanju nedostataka;
  • izrečene su 282 mjere privremene zabrane rada;
  • od 3692 kontrolisanih privrednih subjekata u pogledu primjene Zakona o fiskalnim sistemima, konstatovano je da 13 subjekata nadzora ne posjeduje fiskalni uređaj;
  • 863 subjekta nadzora nije izdavalo fiskalne račune za prodate robe i izvršene usluge;
  • od 8291 kontrolisanih radnika, zatečeno je735 radnika „nacrno“. 

Pored navedenih aktivnosti na suzbijanju sive ekonomije na području Federacije BiH ova Uprava intezivno radi na iniciranju izmjena i dopuna federalnih propisa koji su usko vezani za uvođenje discipline i reda u ovoj oblasti, te smo u skladu sa zaključcima Vlade Federacije BiH u prethodnom periodu uputili više inicijativa nadležnim resornim ministarstvima u smislu izmjena i dopuna ključnih propisa kao što su: Zakon o radu FBiH, Zakon o unutrašnjoj trgovini FBiH, Zakon o prekršajima FBiH, Zakon o doprinosima FBiH, Zakon o fiskalnim sistemima FBiH, Zakon o turizmu FBiH, Zakon o boravišnoj taksi FBiH i svakako Zakon o inspekcijama FBiH.

Izmjene i dopune propisa koje smo uputili preciziraju decidnije određenje nadležnosti inspekcija, kvalitetnije uređenje različitih oblasti trgovine koje spadaju u „sivu zonu“, povećanje obima nadležnosti s aspekta rada i radnih odnosa, preciznije određenje fiskalne odgovornosti, efikasniju naplatu taksi i naknada pogotovo u oblasti turizma, efikasnije izvršenje prekršajnih sankcija te decidnije određenje postupanja kontrolnih organa prema neregistrovanim subjektima.

Kao i uvijek, i ovu priliku koristimo da ponovo pozovemo sve privredne subjekte nadzora u Federaciji BiH da preispitaju svoje poslovanje i blagovremeno ga uvedu u zakonske okvire, a kako ne bi bili predmet represivnih inspekcijskih mjera, odnosno finansijskog sankcionisanja.

Zahvaljujemo se građanima koji svakodnevno prijavljuju nepravilnosti u radu privrednih subjekata, a privrednim subjektima kod kojih u toku inspekcijskog nadzora nisu konstatovane nepravilnosti u radu, čestitamo na dosljednoj primjeni zakona.

Napominjemo da će pojačane inspekcijske aktivnosti biti nastavljene u kontinuitetu.

 

– POSREDOVANJE FEDERALNOG ŠUMARSKOG INSPEKTORATA U SPAŠAVANJU I UDOMLJAVANJU MEDVJEDIĆA

Na temelju informacija više društava za zaštitu životinja iz BiH, i regiona da je na području općine Ljubuški pronađena beba medvjedić, kojoj je najvjerojatnije odstrijeljena majka (mečka) inspektori šumarskog inspektorata Federalne uprave za inspekcijske poslove su započeli potragu za istim, kako bi ga smjestili u adekvatan prostor. Međutim, nakon objavljene priče na različitim portalima i pisanim medijima, medvjediću se gubi svaki trag.

U saradnji s lovačkim društvima i lovočuvarskim službama istih, operativnim radom inspektora šumarskog inspektorata, došlo se do informacija da bi se medvjedić mogao nalaziti skriven u kavezu na podrućju općine Posušje, na širem lokalitetu  Rakitno. Po pronalasku medvjedića, inspektori šumarskog inspektorata su  kontaktirali službenog veterinara Zoo vrta “Pionirska dolina” Sarajevo u namjeri da ga udome.  Zbog nemogućnosti smještaja u sarajevskom Zoo vrtu usljed nedostatka prostora, djelatnici Zoo vrta su sugerisali da se kontaktira kompanija Bingo d.o.o, koja je poduzimala aktivnsti na otvaranju Zoo vrta u Tuzli.

Nakon pristanka da udome medvjedića, organizira se transport, medvjedić se izuzima uz propratnu dokumentaciju i uspješno transportuje do Tuzle. Napominjemo da se akcija lociranja, izuzimanja i transporta do Tuzle obavila u jednom danu, kako bi se izbjeglo dislociranje ili puštanje medvjedića u prirodu. S obzirom da je medvjedić pripitomljen i nespreman za samostalan život u prirodnom okruženju, jedina opcija je bila smještaj u adekvatan prostor koji oponaša prirodno stanište za ovu životinjsku vrstu.

Koristimo ovu priliku da informišemo javnost, da su aktivnosti šumarskog inspektoraat rezultirale udomljavanjem  još dva medvjedića na podrućju općina Travnik i Busovača, te da su locirana još četiri medvjeda za koje se traži adekvatan smještaj.

 

PRIMOPREDAJADIGITALNE MOBILNE OPREME ZA SAOBRAĆAJNE INSPEKTORE U FBIH –

Federalna uprava za inspekcijske poslove je, posredstvom projekta ICIS kojeg implementira Svjetska banka u BiH, provela postupak nabavke opreme za potrebe saobraćajnih inspektora FUZIP i kantonalnih uprava za inspekcijske poslove. Navedena oprema će biti instalirana na postojeće laptope koje saobraćajni inspektori koriste u svakodnevnom radu, što će rezultirati većom efektivnosti inispekcijskih nadzora i učinkovitosti u primjeni propisa. Svakom inspektoru se dodjeljuje set opreme koji se sastoji od:

– softvera za kontrolu radnog vremena – TahoSpeed

– mobilnog skenera

– mobilnog printera za auto

– čitača kartica.

Naime, zahtjevi za nabavkom ove opreme proistekli su iz potreba saobraćajnih inspektora koji su se suočavali s problemima prilikom vršenja inspekcijskih nadzora teretnih motornih vozila u transportu roba i putnika, a koji se odnose na prokomjerno efektivno radno vrijeme vozača teretnih motornih vozila. Uz pomoć savremene digitalne opreme, inspektori će moći utvrditi vremenska prekoračenja vozača u pogledu upravljanja teretnim motornim vozilima iznad zakonom dozvoljenih limita, što se direktno reflektuje na bezbjednost učesnika u saobraćaju.